Thứ bảy,  20/08/2022

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho trên 400 học viên

LSO-Từ ngày 26 - 27/4/2016, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP - AN) cho trên 400 học viên thuộc đối tượng 4.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4

Trong 2 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu và thảo luận 5 chuyên đề: Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục QP – AN, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố QP – AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau khi tiếp thu kiến thức bồi dưỡng, học viên sẽ viết bài thu hoạch, liên hệ trực tiếp với chức năng, nhiệm vụ của bản thân, đơn vị công tác, của tỉnh. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh căn cứ đánh giá chất lượng và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho các học viên thuộc đối tượng 4.

ĐÌNH QUANG