Thứ sáu,  12/08/2022

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị

LSO- Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới” theo Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác GDCT trong toàn lực lượng. Qua đó bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ giữ vững lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trung tướng Dương Công Sửu, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (người đứng giữa) nói chuyện truyền thống cách mạng với thế hệ trẻ Bộ CHQS tỉnh

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác GDCT, bảo đảm hoạt động có nền nếp, đúng quy chế, quy định. Cán bộ giảng dạy chính trị thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng theo phân cấp; cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác GDCT được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Thượng tá Trần Xuân Sang, Chính trị viên Ban CHQS huyện Hữu Lũng cho hay: Đơn vị thường xuyên tổ chức ngày văn hóa chính trị tinh thần, thông qua các buổi sinh hoạt giúp người chỉ huy thông báo kịp thời về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tình hình nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Nắm và giải quyết hiệu quả những vướng mắc và khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình học tập và công tác tại đơn vị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Song song với đó, cơ quan chính trị các cấp làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động, tổ chức thực hiện và duy trì nghiêm túc. Nội dung, chương trình GDCT được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất; bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của mỗi đơn vị; phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Hình thức, phương pháp GDCT phong phú, thiết thực, coi trọng gắn GDCT với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động, làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, với quân số tham gia học tập đạt từ 98,8% trở lên.

Đại tá Nguyễn Tiến Lập, Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Công tác GDCT trong lực lượng thường xuyên được tổ chức bằng các hình thức chủ yếu gồm: học tập chính trị; nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị văn hóa tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua thực hiện nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, các ngày lễ lớn của dân tộc và quân đội, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhờ đó, nền nếp công tác GDCT ở các đơn vị được duy trì nghiêm túc, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, công tác tổ chức, quản lý quá trình học tập luôn được cơ quan quân sự các cấp quan tâm từ khâu xây dựng kế hoạch, phân công bài giảng, thông qua giáo án, theo dõi quân số tham gia học tập và kiểm tra đánh giá kết quả đúng thực chất. Hằng năm, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, nhằm củng cố thêm kỹ năng, phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị trong lực lượng vũ trang quân sự tỉnh. Kết quả, 100% thí sinh đạt khá, giỏi, qua đó, tuyển chọn cán bộ có năng lực tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi do cấp trên tổ chức. Cụ thể, năm 2013, toàn lực lượng có 2 đồng chí tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp Quân khu 1, kết quả có 1 đồng chí đạt giỏi, 1 đồng chí đạt khá; năm 2015, Bộ CHQS tỉnh có 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Quân khu 1 khen thưởng.

Phát huy kết quả đạt được, tính đến trung tuần tháng 5/2016, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng và tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập 7 chuyên đề, với các nội dung giáo dục: Nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình hiện nay; nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới…

Bài, ảnh: KHÁNH LY