Chủ nhật,  05/02/2023

Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc quan tâm giáo dục chính trị

LSO - Những năm qua, Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc nghiêm túc thực hiện quy chế giáo dục chính trị (GDCT) trong lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS). Qua đó giúp cán bộ, chiến sĩ xác định rõ ý thức, trách nhiệm, phát huy tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

                

                      Dân quân tự vệ huyện Cao Lộc huấn luyện sử dụng súng cối

Hằng năm, Đảng ủy Quân sự huyện luôn có nghị quyết tập trung lãnh đạo, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cơ quan chính trị phát huy vai trò, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, kiện toàn, tập huấn nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Qua đây, giúp cho các  giáo viên biết ứng dụng các thiết bị công nghệ thông tin, khả năng bao quát để hỗ trợ cho quá trình giảng dạy. Thượng tá Vũ Văn Ngừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện Cao Lộc cho biết: Ngoài các chương trình GDCT, Đảng uỷ quân sự  duy trì chế độ thông tin thời sự, thông báo tình hình vào thứ 4 hằng tuần. Qua đó định hướng đúng tư tưởng, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc trong đơn vị. Nhờ vậy, 100% cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đều an tâm công tác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Căn cứ vào đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể, hằng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương pháp GDCT cho phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Cụ thể, tổ chức quán triệt, nghiên cứu đầy đủ nội dung, bảo đảm quân số tham gia học tập đạt từ 98,7%. Kết quả kiểm tra, đánh giá nhận thức chính trị, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó, từ 85% trở lên khá, giỏi. Thông qua học tập chính trị, cán bộ, chiến sĩ thể hiện rõ quan điểm, nhận thức đúng đắn, phát huy được vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đầu năm 2016 đến nay, đơn vị đã bám sát hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên, tổ chức GDCT cho cán bộ, đảng viên với các nội dung: Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang trong tình hình hiện nay… bảo đảm quân số tham gia học tập đạt từ 99,8%. Cùng với các nội dung quy định trong chương trình huấn luyện, các đơn vị chủ động biên soạn những nội dung GDCT phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giáo dục truyền thống quê hương, lòng yêu nước. Nhờ chú trọng công tác GDCT nên tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định; tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện các nhiệm vụ.

Đồng chí Lương Văn Lập, Phó Bí thư Chi bộ Quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cao Lâu cho biết: Đơn vị chú trọng GDCT cho lực lượng dân quân với các nội dung về âm mưu “diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; cập nhật nội dung về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh thế giới, trong nước và địa phương; giới thiệu một số nội dung chính về Luật Dân quân tự vệ (DQTV), một số văn bản thi hành Luật DQTV; công tác dân vận của lực lượng DQTV; một số vấn đề về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước.

Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác GDCT đã làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Trong 5 năm (2011 – 2015), Đảng bộ Quân sự huyện Cao Lộc luôn giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh, góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nông Đình Quang