Chủ nhật,  05/02/2023

Thành phố Lạng Sơn xây dựng lực lượng dự bị động viên

LSO-Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV). Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, LLDBĐV trên địa bàn từng bước được xây dựng vững chắc, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.
Thanh niên thành phố Lạng Sơn trước lúc lên đường nhập ngũ

Theo đó, để xây dựng LLDBĐV vững mạnh, Ban CHQS các cấp với chức năng là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc xây dựng LLDBĐV. Trong đó tập trung nâng cao chất lượng quản lý, tổ chức biên chế LLDBĐV đảm bảo chất lượng, đủ chỉ tiêu, sẵn sàng bổ sung, chi viện kịp thời cho lực lượng bộ đội thường trực. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp thực hiện chặt chẽ phương thức đăng ký, đó là: Đăng ký lần đầu; đăng ký bổ sung; đăng ký di chuyển; đăng ký vắng mặt và đăng ký riêng. Tổ chức phúc tra, rà soát từ 2 – 3 đợt, bảo đảm tỷ lệ giải ngạch cân đối với tỷ lệ đăng ký, duy trì ổn định tỷ lệ động viên, sẵn sàng chiến đấu đạt từ 97% trở lên. Đồng thời trong công tác tuyển quân, các cơ sở giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ gắn với tạo nguồn LLDBĐV ở từng địa bàn. Khi quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tổ chức đón nhận một cách trang trọng và đăng ký, sắp xếp vào ngạch DBĐV theo quy định. Hiện nay, thành phố đã sắp xếp đủ trên 90% các đầu mối, tổ chức, đơn vị DBĐV, tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự đạt hơn 70%. Các đơn vị được bố trí, sắp xếp theo từng địa bàn, thuận tiện trong việc quản lý, chỉ huy và khả năng huy động kịp thời.

Song song với đó, công tác đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị được thực hiện đúng quy định, đã đăng ký các phương tiện kỹ thuật đạt trên 95% theo danh mục quy định. Cấp xã, phường và cơ quan chuyên môn của thành phố thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng, địa chỉ cụ thể của từng loại phương tiện, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch huy động, kế hoạch động viên khi có tình huống xảy ra. Cùng với việc đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn LLDBĐV, cơ quan quân sự chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho LLDBĐV đúng, đủ chương trình, nội dung theo quy định. Điển hình năm 2011, kiểm tra sẵn sàng động viên tiểu đoàn BB4, quân số tham gia huấn luyện đảm bảo 100%; qua đó giữ lại đại đội BB1, trung đội 12,7 mm, trung đội cối 82 mm tham gia diễn tập khu vực phòng thủ thành phố, kết quả đạt loại giỏi. Năm 2012 – 2014, huấn luyện mỗi năm một đại đội, kết quả đều đạt khá; năm 2015 – 2016 huấn luyện cán bộ giữ chức vụ quản lý đơn vị DBĐV, từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn đạt 100%, kết quả đạt khá.

Thượng tá Hà Văn Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Trong giáo dục chính trị, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung của Pháp lệnh DBĐV gắn với giáo dục truyền thống cách mạng, nhằm định hướng nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho LLDBĐV, giúp LLDBĐV xác định tốt nhiệm vụ, sẵn sàng động viên khi có yêu cầu. Trong công tác huấn luyện, các đơn vị luôn tạo điều kiện và khuyến khích LLDBĐV tranh thủ ôn luyện ngoài giờ, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, lấy thực hành là chính. Kết quả huấn luyện hằng năm đạt 100% khá, giỏi; thực hiện báo động kiểm tra quân số sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu hằng năm đảm bảo 100% quân số yêu cầu. Ngoài ra, quá trình thực hiện chế độ, chính sách đối với sỹ quan dự bị, chi trả phụ cấp trách nhiệm cho các đối tượng được bảo đảm đúng quy định, tuân thủ nguyên tắc tài chính.

Với những kết quả trong công tác xây dựng LLDBĐV, từ năm 2011 – 2015, qua kiểm tra, đơn vị được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

NÔNG ĐÌNH QUANG