Thứ bảy,  03/06/2023
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập:

Xây dựng đơn vị văn hóa

LSO-Cùng với thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Đình Lập còn quan tâm xây dựng môi trường văn hóa, liên tục nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu “đơn vị văn hóa”, là điểm sáng văn hóa của huyện.

Chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập lao động, làm sạch môi trường cảnh quan đơn vị

Công tác xây dựng đơn vị văn hóa được Ban CHQS huyện xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, giúp cán bộ, chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Vi Văn Bình, Chính trị viên chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng ủy Ban CHQS huyện thường xuyên triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về xây dựng môi trường văn hóa, đơn vị văn hóa. Đặc biệt, thông qua các buổi sinh hoạt như: đọc sách, xem truyền hình và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã tạo không khí vui tươi lành mạnh, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nâng cao ý thức kỷ luật, học tập và rèn luyện; định hướng tư tưởng và hành động của cán bộ, chiến sỹ trong đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Phong trào xây dựng đơn vị chính quy, tác phong quân nhân mẫu mực, phong trào bỏ thuốc lá, không hút thuốc lá nơi công cộng… được 100% cán bộ, chiến sỹ hưởng ứng, ký cam kết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Bám sát 4 mục tiêu và 5 tiêu chuẩn của cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội, gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban CHQS huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả trong xây dựng môi trường văn hóa. Để xây dựng môi trường đơn vị chính quy, xanh, sạch, đẹp, hằng năm, đơn vị huy động hàng trăm ngày công để củng cố doanh trại; tiết kiệm chi đầu tư trên 350 triệu đồng tu sửa doanh trại, bồn hoa, cây cảnh, các thiết bị phục vụ đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện tham gia hàng ngàn ngày công xây dựng cơ sở chính trị địa bàn, giúp nhân dân giảm nghèo, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Đặc biệt, đơn vị còn tích cực xuống cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và chấp hành các chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình. Nhờ đó, những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã khắc phục được các hủ tục lạc hậu như tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Tình quân dân càng thêm đoàn kết, gắn bó. Trong năm 2016, đơn vị phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện khảo sát hộ nghèo, gia đình thương binh, liệt sỹ trên địa bàn, tặng 308 suất quà, trị giá 270 triệu đồng nhân ngày lễ, tết và xây mới 6 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trị giá 360 triệu đồng từ kinh phí quốc phòng.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng môi trường văn hóa, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Tại hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp do Quân khu I tổ chức, đơn vị luôn đạt giải và liên tục nhiều năm liền được công nhận đơn vị văn hóa.

Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban CHQS huyện Đình Lập tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt phong trào xây dựng đơn vị văn hóa gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện và tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

MAI VĂN HOA