Thứ tư,  14/04/2021

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh hội nghị phiên cuối năm 2017

LSO-Ngày 3/1/2018, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức hội nghị phiên cuối năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Đảng ủy BĐBP tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 19 chỉ tiêu chủ yếu nghị quyết năm 2017 đề ra. Nổi bật là làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác biên phòng và xây dựng nền biên phòng toàn dân, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển. Các cấp ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, chống buôn lậu có hiệu quả; công tác đối ngoại biên phòng có nhiều đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua địa bàn. Công tác xây dựng đơn vị có chuyển biến trên nhiều mặt, tình hình chính trị tư tưởng của bộ đội ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn lực lượng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích của BĐBP tỉnh đạt được. Đồng thời đề nghị Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu các nghị quyết, kế hoạch của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng ở khu vực biên giới, trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình ngoại, nội biên; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia trong tình hình mới.

ĐÌNH QUANG