Thứ năm,  23/03/2023

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Từ ngày 3-7/3, thanh niên Việt Nam sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018.
Ảnh minh họa: Báo Dân trí

Ngày 3/3, lễ giao nhận quân sẽ diễn ra tại tỉnh Tiền Giang; ngày 5/3 tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh Phú Thọ, Hưng Yên, Gia Lai, Thanh Hóa; ngày 6/3 lễ giao nhận quận diễn ra tại Lạng Sơn, Bắc Giang; ngày 7/3 lễ giao nhận quân tại tỉnh Bình Dương…

Cho đến nay, các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị để ngày hội tòng quân được thực hiện vui tươi, ý nghĩa; lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn, an toàn.

Để chuẩn bị cho việc tuyển quân, Bộ Quốc phòng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Hoạt động tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Theo đó, tuyển đủ số lượng và bảo đảm chất lượng, dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm; đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân; chú trọng tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Địa phương giao quân ưu tiên tuyển chọn, phân bổ chỉ tiêu giao quân gắn với địa bàn động viên, đặc điểm địa lý vùng miền và tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị, từng quân binh chủng; có biện pháp ưu tiên tuyển chọn, gọi nhập ngũ con em đồng bào dân tộc rất ít người (dưới 10.000 người) để tạo nguồn cán bộ cơ sở của địa phương sau này và không để “xã trắng” trong tuyển quân; làm tốt chính sách hậu phương quân đội trước, trong và sau giao quân…

Đối với đơn vị nhận quân chủ động hiệp đồng chặt chẽ với địa phương giao quân; làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới như: Tổ chức biên chế đủ khung huấn luyện từ cấp tiểu đội đến cấp tiểu đoàn, cán bộ khung phải qua đào tạo, được tổ chức tập huấn đầy đủ những nội dung liên quan đến huấn luyện chiến sĩ mới; chuẩn bị bảo đảm tốt cơ sở vật chất học tập, huấn luyện, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, doanh trại phục vụ huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu đến đơn vị…

Theo baochinhphu