Thứ năm,  23/03/2023

Hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh

LSO-Những năm qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đó làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Học sinh thực hành nội dung ném lựu đạn trúng đích tại hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017

Để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN, Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh phát huy vai trò, chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp luôn được củng cố, kiện toàn theo đúng quy định và hoạt động có nền nếp. Cơ quan thường trực Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức khảo sát, nắm chắc số lượng đối tượng thuộc diện bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP&AN; xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo mở các lớp cho phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Năm 2017, Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cử 5 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 1 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại trung ương; lập danh sách cử 39 cán bộ thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP&AN tại Quân khu 1. Đồng thời, Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh tổ chức 4 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 tại Trường Quân sự tỉnh, kết quả kiểm tra, đánh giá 100% đạt khá, giỏi; Hội đồng giáo dục QP&AN các huyện, thành phố và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh mở 97 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4. Phòng dân tộc các huyện phối hợp với ban thường trực hội đồng giáo dục QP&AN huyện, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức được 15 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng người có uy tín tại cộng đồng. Các nhà trường đã quan tâm chủ động phối hợp với cơ quan quân sự, công an thực hiện tốt nội dung, chương trình môn giáo dục QP&AN đúng quy định, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục. Các trường THPT, cao đẳng và trung tâm giáo dục thường xuyên đã tổ chức giáo dục QP&AN cho trên 27 nghìn học sinh, sinh viên, đạt 96,4%; kết quả kiểm tra, đánh giá có 29,5% giỏi và 56,4% khá. Qua đó cho thấy, các em học sinh nắm chắc được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật quân sự, biết vận dụng giữa lý thuyết với thực hành, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra, các báo, đài địa phương đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trên các phương tiện thông tin, góp phần củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đại tá Lương Đình Khải, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP&AN tỉnh cho biết: Năm 2018, công tác giáo dục QP&AN trên địa bàn tỉnh tiếp tục được triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo sát với nhiệm vụ chính trị. Hiện nay, công tác khảo sát đối tượng, xây dựng kế hoạch đã được Hội đồng giáo dục QP&AN các cấp thực hiện chu đáo, chặt chẽ; chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trọng điểm trong các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các ngày hội văn hoá của địa phương. Đồng thời chủ động tuyên truyền kịp thời, định hướng tư tưởng cho nhân dân khi có những sự kiện lớn xảy ra trên địa bàn, trong nước và trên thế giới, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

NÔNG ĐÌNH QUANG