Thứ tư,  01/02/2023

Xây dựng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp

LSO-Dân quân tự vệ (DQTV) là lực lượng vũ trang quần chúng ở cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự các cấp. Là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, tính mạng, tài sản của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. 
Dân quân phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn bảo quản vũ khí   

Những năm qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng DQTV theo hướng vững mạnh, rộng khắp. Đại tá Lương Đình Khải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Với chức năng là cơ quan thường trực, Bộ CHQS tỉnh tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng DQTV bảo đảm chất lượng, số lượng, tinh gọn, rộng khắp. Hằng năm, quân số DQTV luôn được củng cố, kiện toàn, cơ quan quân sự rà soát, tuyển chọn những công dân có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức, trình độ văn hóa, sức khỏe, chất lượng chính trị. Hiện nay, lực lượng DQTV được xây dựng đạt 2,5% so với dân số tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, huấn luyện DQTV được thực hiện nghiêm túc theo quy định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Để xây dựng lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh, cơ quan quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp” có đủ các thành phần: bộ binh, binh chủng, lực lượng cơ động, lực lượng dân quân thường trực biên giới, phù hợp với tổ chức hành chính, địa bàn dân cư và các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, từ năm 2011 đến nay, cơ quan quân sự đã phối hợp với các ban, ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thành lập, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo đúng Điều lệ Đảng. Hiện nay, toàn tỉnh đã thành lập được 36 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 27,3%. Từ khi được thành lập, các chi bộ có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân ở cơ sở.

 Lực lượng dân quân tự vệ diễu binh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2018

Cùng với đó, lực lượng DQTV được huấn luyện theo hướng tập trung, thống nhất, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp huấn luyện cho phù hợp. Nội dung huấn luyện bảo đảm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa bàn, nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong huấn luyện, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc“, coi trọng công tác huấn luyện đối với chiến sĩ DQTV năm thứ nhất và DQTV các binh chủng, duy trì quân số tham gia huấn luyện đạt từ 98,8% trở lên. Hằng năm, tổ chức huấn luyện tập trung tại cơ quan quân sự huyện đối với lực lượng dân quân binh chủng như: trinh sát, thông tin, y tế, hóa học, công binh. Ban CHQS các xã, thị trấn biên giới phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng tổ chức huấn luyện một số nội dung tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh chống xâm canh, xâm cư, chống buôn lậu qua biên giới. Sau mỗi giai đoạn và kết thúc huấn luyện đều tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, kịp thời bổ sung những nội dung mới cho phù hợp với đặc thù biên giới. Năm 2017, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, huấn luyện có 21,6% cơ sở đạt huấn luyện giỏi; 71,6% cơ sở đạt huấn luyện khá; còn lại đạt yêu cầu.

Là một xã biên giới, Thanh Long có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh của huyện Văn Lãng, vì vậy, việc xây dựng lực lượng dân quân thường xuyên được cấp ủy, chính quyền chú trọng. Cơ quan quân sự tổ chức rà soát, nắm chắc công dân trong độ tuổi, lựa chọn những thanh niên có đủ phẩm chất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kết nạp vào lực lượng dân quân. Đồng chí Lê Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cho biết: Hiện nay, quân số dân quân của xã được bảo đảm với đủ các thành phần, binh chủng, bố trí rộng khắp ở tất cả các thôn, bản. Riêng đối với dân quân thường trực biên giới được duy trì ổn định, đảm bảo quân số trực 24/24 giờ. Trong công tác huấn luyện, đơn vị bám sát chương trình, kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, tổ chức huấn luyện bảo đảm đúng, đủ các nội dung.

Ngoài ra, các cơ sở DQTV luôn thực hiện nghiêm túc các quy định về sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự cho các ngày lễ, tết, sự kiện diễn ra. Đồng thời là lực lượng nòng cốt phòng, chống cháy rừng, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG