Thứ sáu,  01/03/2024

Hội nông dân với phong trào tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh

LSO-Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng - an ninh (QPAN) là một trong ba phong trào lớn của Hội Nông dân (HND) tỉnh được triển khai thực hiện trong thời gian qua. Thông qua phong trào đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Cán bộ, hội viên nông dân huyện Cao Lộc học tập kiến thức về pháp luật

Ông Hoàng Văn Thiết, Phó Chủ tịch HND tỉnh cho hay: Xác định việc tham gia đảm bảo QPAN là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, bởi vậy, với hơn 113.370 hội viên, chiếm đến hơn 90,9% tổng số hộ sản xuất nông nghiệp của toàn tỉnh, những năm qua, HND tỉnh luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QPAN; vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, luận điệu sai trái chống phá cách mạng nước ta…

Từ năm 2017 đến nay, các cấp HND đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, huyện, xã biên giới, lực lượng vũ trang tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương được 688 buổi cho 34.189 lượt hội viên nông dân. Đồng thời tham gia phối hợp trợ giúp pháp lý cho 2.927 lượt người. Nhờ vậy, đã góp phần kéo giảm tình hình các loại tội phạm, đẩy lùi một số loại tội phạm nghiêm trọng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Ông Đinh Văn Tưởng, xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc cho biết: Với một xã ở khu vực biên giới, người dân đa phần làm nông nghiệp, ít có cơ hội được tiếp xúc với các văn bản pháp luật của nhà nước. Bởi vậy, thông qua các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật được tổ chức đã giúp người dân có thêm một kênh thông tin về pháp luật. Từ đó, nhận thức của người dân về chấp hành pháp luật được nâng lên và ngày càng có ý thức hơn trong việc tham gia đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, thời gian vừa qua, các cấp HND đã chủ động phối hợp với các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, các cơ quan quân sự địa phương vận động hội viên, nông dân nghiêm chỉnh chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; tích cực tham gia lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ tuần tra canh gác, ban bảo vệ dân phố… Trong năm 2017, các cấp hội đã phối hợp tổ chức động viên thanh niên nông dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu trên giao; duy trì hoạt động 75 câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”…

Cùng với tuyên truyền, tính riêng trong năm 2017, với việc tham gia tiếp công dân theo quy chế phối hợp, hằng tháng lãnh đạo HND các cấp tham gia tiếp công dân và hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định. Kết quả, đại diện lãnh đạo các cấp hội được mời tham dự tiếp công dân 447 cuộc với 1.200 lượt công dân đến đề nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo; HND cấp cơ sở đã tham gia hoà giải thành công 566 vụ việc, góp phần giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương.

Việc tham gia bảo đảm QPAN và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua của nông dân đã tạo nền tảng vững chắc cho việc xây dựng tổ chức hội vững mạnh; qua đó nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, hội viên về nhiệm vụ QPAN trong tình hình mới. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội, đảm bảo QPAN trên địa bàn.

HOÀNG TÙNG