Thứ bảy,  24/02/2024

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

LSO-Sáng nay (13/6), UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP & KQS) (1994 – 2018). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 1, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân

Ngay sau khi Pháp lệnh Bảo vệ CTQP & KQS có hiệu lực, việc quán triệt và thực hiện pháp lệnh luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ CTQP & KQS được các cấp, các ngành, đơn vị lực lượng vũ trang chú trọng. Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực. Hệ thống các CTQP & KQS trên địa bàn tỉnh cơ bản đã điều chỉnh, bổ sung đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định. Công tác thẩm định phát triển kinh tế – xã hội kết hợp tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh được thực hiện nghiêm túc. Việc xử lý các vi phạm về lấn chiếm, sử dụng sai mục đích đất quốc phòng được giải quyết kịp thời. Trong 5 năm (2011 – 2015), tỉnh đã phê duyệt và triển khai thực hiện 364 quy hoạch. Trong đó: 12 quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cấp tỉnh, huyện; 2 quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội vùng; 41 quy hoạch ngành, lĩnh vực; 29 quy hoạch sử dụng đất; 38 quy hoạch xây dựng – đô thị và 242 quy hoạch xây dựng nông thôn mới… Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, xem xét, bổ sung các nhóm giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ CTQP & KQS trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ CTQP & KQS; giải quyết tốt các vấn đề tranh chấp, lấn chiếm đất quốc phòng. Các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp để bảo vệ CTQP & KQS, tham mưu tốt việc kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế – xã hội, gắn với đảm bảo quốc phòng trong quy hoạch dự án phát triển kinh tế theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân bảo vệ CTQP & KQS.

Nhân dịp này,  13 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh bảo vệ CTQP & KQS được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

ĐÌNH QUANG