Thứ năm,  02/12/2021

Khai mạc triển lãm về đề tài Bộ đội Biên phòng

LSO-Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 – 3/3/2019) và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2019), ngày 25/2/2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật về đề tài BĐBP. Dự lễ khai mạc có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.


Các đại biểu cắt băng khai mạc

Triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật về BĐBP diễn ra từ ngày 25/2 đến ngày 3/3/2019, tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn. Triển lãm trưng bày 239 ảnh, tài liệu, hiện vật về BĐBP. Nội dung triển lãm được chia làm 3 giai phần: sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh với BĐBP; BĐBP ra đời, cùng toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia (từ năm 1959 – 1979) và phát huy truyền thống, BĐBP tỉnh Lạng Sơn làm tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới (từ năm 1979 đến nay). Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng phát hành cuốn lịch sử BĐBP tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1959 – 2019).


Các đại biểu tham quan trưng bày hình ảnh, hiện vật về Bộ đội Biên phòng

Qua hoạt động triển lãm, nhằm tuyên truyền đến các cấp, các ngành và nhân dân về truyền thống vẻ vang 60 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng BĐBP Việt Nam, trong đó có BĐBP tỉnh Lạng Sơn; kết quả, thành tích đạt được sau 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí quyết tâm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NÔNG ĐÌNH QUANG