Thứ tư,  08/12/2021

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí

LSO-Ngày 26/2/2019, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí của trung ương, quân đội và 6 tỉnh thuộc quân khu, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt. Đoàn Báo Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Đình Hôm, Tổng Biên tập làm trưởng đoàn.


Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp tuyên truyền giữa quân khu với các cơ quan báo chí năm 2018, định hướng công tác tuyên truyền năm 2019.

Trong năm qua, hoạt động tuyên truyền về lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu trên các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương, quân đội và địa phương được quan tâm thực hiện. Cục Chính trị Quân khu 1 đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự 6 tỉnh phối hợp chặt chẽ với báo, đài phát thanh – truyền hình địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” (QPTD) để đăng tải, phát sóng.

Nội dung tuyên truyền phản ánh toàn diện các mặt công tác, thông tin nhanh, kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội; phản ánh có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn, góp phần cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT quân khu khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo môi trường ổn định để các địa phương phát triển kinh tế – xã hội.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí đã phát biểu thảo luận, đề xuất các biện pháp nhằm tuyên tuyền hiệu quả hơn trong năm 2019 và thời gian tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Quân khu I đề nghị thời gian tới các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị LLVT trong quân khu tập trung tuyền truyền các nội dung: quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội.

Cùng đó, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tập trung tuyên truyền về công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo; phong trào LLVT quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở chính trị, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới…

HOÀNG HUẤN