Thứ bảy,  27/11/2021

Kỷ niệm 70 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn

LSO-Hôm nay (11/3), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cao Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm giải phóng Khu du kích Ba Sơn (5/3/1949 – 5/3/2019) và lễ hội Ba Sơn.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại buổi lễ kỷ niệm và lễ hội Ba Sơn

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Đoàn đại biểu khu Trĩ Lãng, huyện Ninh Minh, Quảng Tây, Trung Quốc và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Khu du kích Ba Sơn nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Lạng Sơn bao gồm các xã: Xuất Lễ, Cao Lâu, Mẫu Sơn, Công Sơn thuộc huyện Cao Lộc, có diện tích 120 km2, có 43,7 km đường biên giới giáp với Quảng Tây (Trung Quốc).


Lãnh đạo huyện Cao Lộc tặng quà cho các gia đình chính sách,
người có công trên địa bàn

Ngày 25/8/1945, hoà cùng dòng người nổi dậy giành chính quyền ở tỉnh lỵ Lạng Sơn và phủ lỵ Cao Lộc, quần chúng cách mạng Ba Sơn đã đồng lòng, tạo nên sức mạnh của đội quân cách mạng lật đổ chính quyền thực dân phong kiến, giành lại độc lập tự do cho dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954), Khu du kích Ba Sơn, huyện Cao Lộc là một căn cứ địa quan trọng của huyện Cao Lộc và tỉnh Lạng Sơn trong thế chiến lược chiến tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo…


Múa sử tử chào mừng tại buổi lễ kỷ niệm và lễ hội Ba Sơn

Từ cuối tháng 4/1949, phong trào đấu tranh khu du kích Ba Sơn đã phát triển rộng khắp các tới các xã: Hải Yến, Thanh Lòa, Thạch Đạn, Lộc Yên, Hòa Cư và Gia Cát tạo thành vành đai du kích chiến đấu khiến cho địch khiếp sợ. Nhân dân các dân tộc xã Xuất Lễ đã lấy ngày 5/3/1949 (tức ngày 6/2 âm lịch), ngày giải phóng đồn Nà Phia, xã Xuất Lễ là ngày hội chiến thắng và ngày 6/2 âm lịch hằng năm, nhân dân các dân tộc Khu du kích Ba Sơn lại long trọng tổ chức lễ hội Ba Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Xuất Lễ và huyện Cao Lộc phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; quan tâm tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, chăm lo gia đình chính sách, người có công, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Nhân dịp này, huyện Cao Lộc tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

NÔNG ĐÌNH QUANG