Thứ ba,  30/11/2021
Quân ủy Trung ương:

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị

LSO-Hôm nay (19/3), Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 10 năm qua, các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Hệ thống cơ chế, chính sách từng bước được bổ sung, hoàn thiện; nhận thức của các cấp, ngành và toàn dân về công tác xây dựng khu vực phòng thủ được nâng lên. Qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Đối với tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28. Tập trung xây dựng các tiềm lực về quốc phòng; trong đó trọng tâm là xây dựng vùng kinh tế cửa khẩu thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Các công trình phòng thủ được quan tâm xây dựng; tổ chức diễn tập phòng thủ cấp tỉnh, huyện, chiến đấu trị an xã đảm bảo linh hoạt, sát thực tế đề ra. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Đồng thời chỉ ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục.

Thủ tướng yêu cầu: Trong thời gian tới, các cấp bộ, ngành cần tiếp tục hực hiện Nghị quyết 28 một cách hiệu quả; đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền cho cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn dân về công tác xây dựng khu vực phòng thủ; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn trên không gian mạng; công tác diễn tập khu vực phòng thủ các cấp cần phải thay đổi phương thức một cách đa dạng sát thực tế; các tỉnh thuộc khu vực biên giới cần duy trì tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đảm bảo an toàn khu vực biên giới quốc gia.

DƯƠNG NGUYÊN