Thứ tư,  07/06/2023

Xã Hoàng Văn Thụ xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh

(LSO) – Nhận thức rõ vai trò của lực lượng dân quân (LLDQ) trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng thường xuyên quan tâm công tác xây dựng LLDQ có đủ thành phần và khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh (QP – AN) trong tình hình mới.

Đồng chí Nông Văn Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Dân quân là lực lượng quan trọng trong khu vực phòng thủ nhằm phát huy sức mạnh tại chỗ để chủ động, đủ sức tự xử lý kịp thời các tình huống về QP – AN xảy ra trên địa bàn. Vì vậy, chính quyền xã tập trung xây dựng LLDQ có số lượng hợp lý, tổ chức tinh gọn, trang bị vũ khí phù hợp, chú trọng giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thật sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Lực lượng dân quân và công an xã Hoàng Văn Thụ trao đổi thông tin về giữ gìn an ninh trật tự

Hằng năm, Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP – AN; chú trọng giáo dục, phổ biến cho LLDQ và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, cơ quan quân sự chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lựa chọn công dân có đủ trình độ, phẩm chất đạo đức kết nạp vào LLDQ. Năm 2019, chính quyền xã đã tổ chức kết nạp 10 thanh niên tham gia LLDQ và giải ngạch 10 đồng chí hoàn thành nghĩa vụ tham gia LLDQ.

Nhằm nâng cao chất lượng chính trị, cơ quan quân sự tích cực tham mưu cho cấp ủy quan tâm bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong LLDQ, nhất là đối với các đối tượng là thôn đội trưởng, đội ngũ cán bộ, công chức xã trong độ tuổi tham gia dân quân. Hiện nay, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ của xã đạt 19,6%, tỷ lệ đoàn viên trong LLDQ đạt 80,4%. Trong đó, các đồng chí giữ chức vụ chỉ huy trưởng, phó chỉ huy trưởng quân sự, chính trị viên phó, trung đội trưởng dân quân cơ động đều là đảng viên và 80% đồng chí giữ chức vụ thôn đội trưởng là đảng viên.

Trong công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, Ban CHQS xã luôn chủ động chuẩn bị mọi điều kiện cơ sở vật chất, con người, biên soạn giáo án. Tổ chức giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ có nhận thức sâu sắc về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống cách mạng của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương anh Hoàng Văn Thụ. Trong huấn luyện, LLDQ thực hành luyện tập nắm chắc mọi tính năng, kỹ, chiến thuật của các loại vũ khí, khí tài được trang bị, biết sử dụng thành thạo trong hoạt động thực tiễn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, quan tâm luyện tập nâng cao trình độ công tác chỉ huy, biết tổ chức hiệp đồng chiến đấu đối với khẩu đội, tiểu đội, trung đội. Đặc biệt, huấn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và tài sản của nhân dân. Từ năm 2009 – 2019, tổng số dân quân tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập đều đạt từ 95% trở lên. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện hằng năm có trên 85% khá, giỏi.

Xác định nhiệm vụ trực, SSCĐ luôn đặt lên hàng đầu, LLDQ xã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tổ chức giao ban định kỳ trao đổi thông tin giữa quân sự – công an theo Nghị định 77/NĐ-CP, từ đó nắm bắt thông tin kịp thời, đề xuất biện pháp xử lý, phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Đồng chí Liễu Văn Hở, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoàng Văn Thụ cho biết: Hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 – 4/11/2019), LLDQ xã thường xuyên duy trì nghiêm túc các ca kíp, cắt cử một tiểu đội dân quân cơ động thường trực, phối hợp với lực lượng công an tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các đoàn khách đến thắp hương nhà tưởng niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ.

Với kết quả trong công tác, năm 2019, UBND xã Hoàng Văn Thụ được Chủ tịch UBND tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

NÔNG ĐÌNH QUANG