Thứ bảy,  25/09/2021

Họp Ban Chỉ đạo kiểm tra đơn phương và kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn

LSO-Chiều nay (29/10), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo kiểm tra đơn phương và kiểm tra liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Lạng Sơn.


Các đại biểu tham gia cuộc họp

Tham gia cuộc họp có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và 5 huyện biên giới.

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, khảo sát đơn phương phục vụ kiểm tra liên hợp biên giới Việt Nam – Trung Quốc, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ tiến hành kiểm tra, khảo sát trên biên giới Lạng Sơn từ tháng 11/2019 đến tháng 5/2020.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo khái quát tình hình đường biên giới, mốc giới từ khi 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc có hiệu lực đến nay. Các đại biểu tập trung thảo luận, nêu một số khó khăn trong công tác quản lý biên giới và kiểm tra, khảo sát đơn phương.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Thời gian tới, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp với các sở, ngành liên quan và 5 huyện biên giới theo dõi, tổng hợp kết quả kiểm tra, khảo sát của các huyện biên giới báo cáo Ban Chỉ đạo; tiến hành kiểm tra đường cơ động lên các khu vực cần khảo sát trên biên giới để xây dựng kế hoạch dẫn đường đưa các nhóm đến thực địa đoạn biên giới bảo đảm đúng thời gian, tiến độ kiểm tra, khảo sát; thông báo cho lực lượng quản lý biên giới của Trung Quốc về công tác kiểm tra, khảo sát của ta…

NÔNG ĐÌNH QUANG