Thứ hai,  02/08/2021

Trấn Ninh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nổi bật là công tác xã hội hóa đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được tích cực triển khai có hiệu quả. Từ năm 2009 đến nay, đã có nhiều tập thể, cá nhân ủng hộ tiền và vật chất trên 50 triệu đồng cho công tác huấn luyện lực lượng dân quân (LLDQ). Hằng năm, công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho LLDQ thường xuyên được đổi mới và nâng cao chất lượng, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 99,8% trở lên. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, học tập, 100% đạt yêu cầu, trên 85% đạt khá, giỏi. Đồng thời, LLDQ thường xuyên được quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, duy trì nền nếp chế độ trực chỉ huy, trực ban, tuần tra canh gác. Trong 10 năm qua, đã huy động trên 500 lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an tuần tra, bảo vệ các ngày lễ, tết, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dân quân xã Trấn Ninh tham gia làm đường giao thông nông thôn

Cùng đó, cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, đoàn thể tích cực tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến hội viên, đoàn viên và nhân dân. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ có chất lượng để tạo nguồn lực lượng dự bị động viên và cán bộ cơ sở.

Đồng chí Hoàng Văn Hiếu, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh cho biết: Nhằm xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, cơ quan quân sự xã đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động LLDQ phối hợp với các lực lượng làm công tác dân vận; giúp nhân dân ở thôn, xóm khó khăn làm đường bê tông, mở mới, sửa chữa đường liên thôn, nạo vét kênh mương; giúp gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cày, cấy, thu hoạch mùa màng; tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiến cứu nạn.

Từ năm 2009 đến nay, Ban chỉ huy Quân sự xã đã huy động trên 600 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia làm được hơn 1.200 m2 đường bê tông; mở mới hơn 3 km đường liên xóm; nạo vét hơn 1.000 m mương; giúp gia đình chính sách, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cày cấy, gặt lúa được hơn 30 buổi, với 300 công… Đặc biệt, năm 2018, Ban chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đón Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh đến khảo sát và mở đường cho bà con nhân dân xóm Cốc Chủ, thôn Nà Lắc được hơn 2,5 km. Quá trình thực hiện, cấp ủy, chính quyền, các lực lượng của xã và nhân dân thôn Nà Lắc đã ủng hộ bộ đội về vật chất trị giá khoảng 20 triệu đồng và đóng góp 817 công cùng bộ đội mở đường.

Những việc làm có ý nghĩa đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng người dân, tăng cường tình đoàn kết quân – dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang. Qua đó, góp phần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo nền tảng vững chắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Với những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2019, Ban chỉ huy Quân sự xã Trấn Ninh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 – 2019.

NÔNG ĐÌNH QUANG