Thứ năm,  23/09/2021

Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập thử

LSO-Hôm nay (7/11), Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc diễn tập thử.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban Tổ chức
diễn tập KVPT tỉnh phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo BCĐ diễn tập Quân khu 1 và các thành phần tham gia diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Lạng Sơn trong năm 2019. Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát của tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, công tác tham mưu chủ động, kịp thời của các lực lượng vũ trang mà nòng cốt là Bộ CHQS tỉnh, cùng sự phối hợp, đề cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh, đặc biệt là sự chỉ đạo, giúp đỡ hiệu quả của BCĐ diễn tập Quân khu 1, đến nay, công tác chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh cơ bản đã hoàn thành.


Các thành phần tham gia diễn tập dự hội nghị

Để thực hiện tốt các nội dung của cuộc diễn tập đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh tổ chức diễn tập thử nhằm luyện tập cho các cấp, các ngành, các cương vị chủ chốt, các lực lượng tham gia diễn tập KVPT tỉnh nắm và hoàn thiện các nội dung, thể hiện đúng phương pháp, thứ tự các bước diễn tập, sát với đặc điểm tình hình địa phương; làm cơ sở rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung cho thực hành cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các tập thể, cá nhân tham gia diễn tập thủ KVPT tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm, tập trung mọi mặt, bảo đảm cho cuộc diễn tập thử đạt kết quả cao nhất và đem lại hiệu quả thiết thực.

NÔNG ĐÌNH QUANG