Thứ bảy,  31/07/2021

Hiệu quả từ Ngày pháp luật năm 2019

Thời gian vừa qua, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Quân chủng và các đơn vị đã triển khai công tác PBGDPL, Ngày pháp luật với nhiều hình thức, phương pháp mới, đa dạng, bước đầu đạt hiệu quả thiết thực. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Tháng 6-2012, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật được ban hành và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2013. Trong đó, Điều 8 của Luật quy định: Ngày 9-11 hằng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để khẳng định vị trí thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật tại Việt Nam và thúc đẩy mạnh tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.

Quang cảnh Lớp huấn luyện kiến thức pháp luật tại Chi đội kiểm ngư số 2. 

 

Năm 2019, các cơ quan pháp luật, trong đó có Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng Hải quân đã triển khai biên soạn đề cương, giáo án PBGDPL cho sĩ quan, QNCN, CNVQP người lao động hưởng lương và chiến sĩ mới với các chuyên đề: Bộ luật Hình sự; Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Giao thông đường bộ; Thông báo tình hình vi phạm, tội phạm xảy ra trong Quân đội, Quân chủng năm 2018, đầu năm 2019 đến nay và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Chiến sĩ mới tại các đơn vị đã được trang bị ngay kiến thức nền về kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước để nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm pháp luật. Năm 2019, Ngành Kiểm sát quân sự Quân chủng Hải quân đã tổ chức PBGDPL được 908 giờ cho hơn 43 nghìn lượt người. Đặc biệt Viện Kiểm sát Quân sự Quân chủng đã tổ chức huấn luyện pháp luật cho lực lượng Kiểm ngư tại các chi đội Kiểm ngư số 2, số 3 và số 4 đạt kết quả tốt. Quá trình huấn luyện, Viện đã trang bị cho lực lượng Kiểm ngư nói chung và kiểm ngư viên nói riêng những kiến thức pháp luật sát thực tiễn. Các kiểm ngư viên sẽ là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền PBGDPL cho ngư dân, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Năm 2019 là năm thứ 7 Bộ Tư lệnh Quân chủng, Hội đồng PBGDPL các cấp triển khai thực hiện Ngày Pháp luật một cách đồng bộ, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Với phương châm “ở đâu có bộ đội, ở đó có điều luật”, “mưa dầm, thấm lâu”, các cơ quan, đơn vị triển khai mô hình “Mỗi tuần học một điều luật”; cải tạo, làm mới nhiều biển, bảng, pa nô, áp phích phục vụ hiệu quả cho tuyên truyền PBGDPL, được bộ đội hưởng ứng và tiếp thu.

Nhiều đơn vị đã chủ động thực hiện nghiêm và có hiệu quả Ngày Pháp luật; rà soát, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên ở cơ sở và cơ sở vật chất phục vụ công tác PBGDPL. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, sát thực với từng nhóm đối tượng, với tình hình thực tiễn đơn vị. Hình thức PBGDPL phong phú, đa dạng, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Ngày Pháp luật được các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện với nhiều hình thức như: Tọa đàm, đối thoại, thi tìm hiểu, sân khấu hóa… Trong đó, sân khấu hóa được xem là một biện pháp hiệu quả, ưu việt trong tuyên truyền, PBGDPL. Các điều luật đã được cán bộ, chiến sĩ thể hiện bằng những tiểu phẩm dí dỏm, hài hước dễ thẩm thấu vào nhận thức của bộ đội khiến cho Ngày Pháp luật trở nên sôi nổi ở hầu khắp các đơn vị…

Bằng những biện pháp, hành động cụ thể, quyết liệt và sự đa dạng trong tuyên truyền PBGDPL nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội Hải quân tiếp tục được nâng lên; tình hình chấp hành pháp luật kỷ luật trong toàn Quân chủng và các đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ vi phạm kỷ luật giảm, góp phần đấu tranh vào phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tăng cường kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngày pháp luật Việt Nam ở Quân chủng Hải quân đã thực sự lan tỏa; ý thức thượng tôn pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVCQP, người lao động ngày càng được nêu cao.

Theo Baohaiquanvietnam