Thứ tư,  23/06/2021

Sẵn sàng diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(LSO) – Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là bước tập dượt, kiểm tra năng lực điều hành của cấp ủy, chính quyền, công tác tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, nhân dân và khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Ngay sau khi có chỉ thị diễn tập của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2019; từ nhiều tháng qua, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tích cực làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt như: hệ thống văn kiện, hầm hào công sự, trận địa, huấn luyện lực lượng… Thượng tá Nguyễn Văn Giá, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Với chức năng là cơ quan chủ trì tham mưu và phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng ý định diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 trình Tư lệnh Quân khu 1 phê chuẩn và triển khai công tác chuẩn bị mọi mặt cho diễn tập.

Nhân dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn trong diễn tập thử khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Nhằm thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập và nắm vững nguyên tắc về quy trình tiến hành, thực hiện công tác chuẩn bị; Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng xây dựng văn kiện diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về diễn tập KVPT tỉnh. Bộ CHQS tỉnh huy động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia ngày công lao động, xây dựng, củng cố giao thông hào, trận địa và hầm ẩn nấp tại thao trường chiến đấu; tổ chức tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia thực binh bắn đạn thật trong diễn tập. Công an tỉnh xây dựng phương án, chuẩn bị trang thiết bị, khu vực diễn tập thực binh A2; huy động cán bộ, chiến sĩ, phương tiện ô tô, xe máy tham gia luyện tập xử lý tình huống giải tán đám đông và trấn áp tội phạm, giải cứu con tin bị bắt cóc.

Để cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch, kịch bản, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh đã tổ chức diễn tập thử và rút kinh nghiệm. Thông qua diễn tập thử, các đồng chí chủ trì nắm chắc quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, có nhiều sáng tạo, điều hành hội nghị đúng nguyên tắc, đủ nội dung, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò người đứng đầu trong việc duy trì thảo luận, quyết định những nội dung, biện pháp quan trọng đảm bảo cho lãnh đạo, chỉ huy, điều hành xử lý các tình huống về quốc phòng – an ninh.

Hiện nay, hệ thống văn kiện, văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập đã hoàn chỉnh, các công trình sở chỉ huy ở căn cứ chiến đấu giả định, thao trường thực binh đã sẵn sàng. Ban Tổ chức và các tiểu ban chủ động rà soát toàn diện mọi mặt công tác chuẩn bị diễn tập. Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, thời điểm này, các ban, ngành, đoàn thể và LLVT tỉnh đã sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập KVPT tỉnh năm 2019, bảo đảm đáp ứng tốt các nội dung, yêu cầu đề ra. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng KVPT tỉnh.

ĐÌNH QUANG