Thứ ba,  24/05/2022

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh 2019: Nâng cao năng lực lãnh đạo sẵn sàng chiến đấu

(LSO) – Những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng với việc tập trung phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh theo chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Diễn tập KVPT tỉnh diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17/11/2019, với đề mục “chuyển lực lượng vũ trang tỉnh vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT tỉnh”. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền về quốc phòng, an ninh (QPAN); phát huy vai trò tham mưu, phối hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) và các cấp, các ngành trong xây dựng và tác chiến phòng thủ. Qua đó, kiểm tra trình độ huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của LLVT, đặc biệt là kỹ năng xử lý, giải quyết các tình huống về QPAN khi có chiến tranh xảy ra.

Lực lượng dự bị động viên tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Để thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ và hoạt động của KVPT theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X, nét nổi bật trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 là đã huy động các thành phần tham gia diễn tập với quy mô lớn, gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng một số địa phương và LLVT tỉnh. Do vậy, khi vận hành cơ chế đã giúp đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức nắm bắt, hiểu rõ hơn việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong tác chiến KVPT.

Điểm nhấn đầu tiên của cuộc diễn tập năm 2019 là thực binh xử lý tình huống A2, trong đó tập trung vào các giải pháp xử trí tình huống gây rối trật tự, kích động biểu tình, bạo loạn, đánh bắt, giải cứu con tin. Đối với nội dung này, công an là lực lượng nòng cốt phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện. Ngay trong tình huống xử trí tình huống người dân bị các phần tử xấu kích động, tụ tập đông người biểu tình, bạo loạn, tấn công lực lượng thi hành công vụ, đốt phá trụ sở chính quyền, các cán bộ của các cơ quan như: Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… đã có mặt tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo sự kích động của các đối tượng xấu, không để các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng để chống phá chính quyền, góp phần làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Một trong những điểm nổi bật nữa là đã xây dựng các khu vực diễn tập quy mô, bài bản, đặc biệt, tỉnh đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong diễn tập, bảo đảm các nội dung vận hành cơ chế rõ ràng. Nhờ đó, tất cả các khu vực diễn tập đều được kết nối với nhau để theo dõi, chỉ đạo đảm bảo diễn tập bí mật, hiệu quả, đây được xem là một tình huống luyện tập tác chiến phòng thủ, ứng phó với phương thức tấn công của các thế lực thù địch trong lĩnh vực thông tin – truyền thông. Nhất là vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng, hạ tầng viễn thông, hệ thống truyền thanh – truyền hình đang là vấn đề cần đặt ra trong bối cảnh hiện nay.

Điểm mấu chốt cho thành công của cuộc diễn tập là công tác phối hợp hiệp đồng, trong đó sự phối hợp giữa lực lượng quân đội, công an và biên phòng. Trong diễn tập, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ ngay từ việc xác định những nội dung diễn tập thể hiện chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại của LLVT. Trước tình huống đặt ra là địch tấn công bằng hỏa lực đường không vào thành phố Lạng Sơn, các phương án phòng, tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực, bảo vệ thành phố đã nhanh chóng được thiết lập để bảo vệ thành phố. Giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ, các lực lượng đã tiến hành thực binh bắn đạn thật, đánh địch đổ bộ đường không đảm bảo đúng chiến thuật và mục đích, yêu cầu đề ra.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Qua diễn tập KVPT tỉnh năm 2019 đã rút ra nhiều kinh nghiệm, có ý nghĩa quan trọng về lý luận và thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ QPAN. Thành công của cuộc diễn tập được phản ánh trên nhiều mặt, đặc biệt là việc vận hành hiệu quả và phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các sở, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, LLVT làm nòng cốt” trong quá trình chuẩn bị cũng như trong diễn tập tác chiến phòng thủ. Qua đó, tiềm lực quốc phòng, quân sự trong KVPT tiếp tục được nâng lên, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

ĐÌNH QUANG