Thứ năm,  11/08/2022

Bộ đội biên phòng đồng hành cùng đồng bào biên giới

(LSO) – Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị ghi rõ: Bộ đội biên phòng (BĐBP): “Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia… bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ hòa bình, an ninh, văn hóa, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác; bảo vệ, phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia; góp phần phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước”.

Đứng chân trên vùng biên ải của quốc gia, với tuyến biên giới dài hơn 231 km, có 247 cột mốc chủ quyền, gồm 20 xã, một thị trấn thuộc 5 huyện biên giới, có các dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh, Hoa, BĐBP Lạng Sơn đã thường xuyên phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Chủ động phối hơp với các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn về hệ thống các văn bản pháp luật; giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Cùng với đó, BĐBP tỉnh còn thường xuyên tham mưu cho cấp  ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã phát quang đường tuần tra biên giới.  Ảnh: ĐÌNH QUANG

Dù đóng quân trên địa bàn còn nhiều khó khăn, BĐBP tỉnh luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, tham gia có hiệu quả vào việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội.

Theo thống kê, trong 10 năm qua, lực lượng BĐBP Lạng Sơn đã thực hiện 6.300 lượt tuần tra biên giới với sự tham gia của 47.400  lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân; tổ chức 1.500 buổi lao động giúp dân với 1.300 ngày công, phát quang 200 km đường thông tầm nhìn biên giới, 176 km đường tuần tra biên giới, tổ chức 23 lần tuần tra chung với BĐBP Trung Quốc. Thấm nhuần tinh thần “Giúp đồng bào chính là tự giúp mình”, đến năm 2019, ngoài nhiệm vụ giữ vững biên cương, chủ quyền biên giới, BĐBP tỉnh còn luôn quan tâm đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ đồng bào còn nhiều khó khăn trên tuyến biên giới. Bằng nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và tiền vận động, BĐBP tỉnh đã xây dựng tặng 118 căn nhà đại đoàn kết, 22 căn nhà tình thương cho các gia đình chính sách và hộ nghèo trong khu vực biên giới, 35 nhà “Mái ấm chiến sĩ biên  giới”, tặng 1.338 con bò giống cho các hộ nghèo, hỗ trợ 57 em học sinh nghèo mỗi tháng 500.000 đồng, hỗ trợ vốn, giống cây trồng cho các hộ phụ nữ nghèo. Qua đó quy tụ được tình đoàn kết hữu nghị, huy động được toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” giữ gìn bình yên vùng biên giới. Trong 10 năm qua, với vai trò tích cực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã có 11 chi bộ Đảng mới được thành lập ở khu vực biên giới, 150 chi bộ, các tổ chức chính trị, xã hội được củng cố, kiện toàn. Các địa phương biên giới  đã xây dựng đươc 247 tổ an ninh tự quản; tổ chức ký giao nhận đường biên, mốc giới cho 50 thôn bản, hơn 1.000  gia đình đăng ký tự quản đường biên mốc giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình giúp dân xây dựng nhà ở.  Ảnh: ĐÌNH QUANG

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch: “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, BĐBP tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, việc làm  thiết thực, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, như “Người thầy giáo quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”, “Bò giống cho đồng bào nghèo”, “Mái ấm biên cương”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”…được nhân dân các dân tộc thiểu số tin yêu, quý mến, góp phần làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, phát huy tốt vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền  an ninh biên giới Tổ quốc.

MAI TÙNG (TP Lạng Sơn)