Thứ tư,  06/07/2022

Bình Gia thực hiện tốt chính sách đối với dân công hỏa tuyến

(LSO) – Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Để thực hiện tốt chính sách, huyện Bình Gia đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp.

Nhằm thực hiện tốt quyết định, UBND huyện Bình Gia đã kiện toàn Ban chỉ đạo (BCĐ) (gọi tắt là BCĐ 24 huyện), phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong BCĐ phụ trách từng địa bàn, UBND các xã, thị trấn kiện toàn Hội đồng chính sách (HĐCS) theo quy định. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của quyết định đến toàn thể nhân dân trên địa bàn. Bằng các hình thức tuyên truyền thông qua Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Bản tin nội bộ Ban Tuyên giáo huyện, lồng ghép tại các hội nghị và các cuộc họp thôn, khu, phố. Qua đó, các đối tượng và nhân dân trên địa bàn đã nắm chắc điều kiện, chế độ, tiêu chuẩn, phương thức kê khai và quy trình làm thủ tục hồ sơ đề nghị. Anh Hứa Thành Huấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Khai, huyện Bình Gia cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức cho các đối tượng kê khai, xét duyệt hồ sơ chặt chẽ, xã có 203 đối tượng thuộc diện thụ hưởng theo quyết định, đến nay, đã có 201 trường hợp được chi trả với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Cán bộ chính sách Ban CHQS huyện Bình Gia kiểm tra hồ sơ đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, BCĐ 24 huyện đã tiếp nhận, xét duyệt, báo cáo cấp trên 2.890 hồ sơ, đến nay đã có 2.216 đối tượng được hưởng chế độ theo quyết định, tổng số tiền chi trả hơn 4,6 tỷ đồng. Ông Hoàng Đức Tư ở xã Tân Văn, huyện Bình Gia cho biết: Từ tháng 4 đến tháng 5/1983, tôi tham gia dân công hỏa tuyến ở huyện Tràng Định, làm đường giao thông, đào hào phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Qua xét duyệt hồ sơ của các cấp có thẩm quyền, bản tôi đã được nhận số tiền hỗ trợ là 2 triệu đồng theo quyết định.

Quá trình thực hiện, HĐCS các xã, thị trấn đã hướng dẫn cho các đối tượng được hưởng làm thủ tục hồ sơ và tổ chức họp xét từng trường hợp. Do thời gian xảy ra chiến tranh đã lâu, cơ bản các đối tượng không còn giữ được giấy tờ gốc và các giấy tờ liên quan, vì vậy, danh sách các đối tượng thuộc diện đều được niêm yết công khai tại UBND xã, thị trấn với thời gian 15 ngày. Trong xét duyệt ở cấp xã, thị trấn luôn bảo đảm đúng, đủ thành phần và mời đại diện BCĐ 24 huyện phụ trách địa bàn và đại diện Ban CHQS huyện dự họp xét duyệt. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện thì tổng hợp báo cáo BCĐ 24 huyện theo quy định, các hồ sơ không đủ điều kiện, không đúng đối tượng thì trả lời bằng văn bản cho đối tượng hiểu rõ ràng.

Thiếu tá Bàn Nguyên Minh, cán bộ chính sách Ban CHQS huyện Bình Gia cho biết: Là cơ quan thường trực BCĐ 24 huyện, Ban CHQS huyện cử cán bộ bám sát cơ sở kiểm tra, đôn đốc, từng đợt xét duyệt, BCĐ 24 huyện đều có thông báo và công văn hướng dẫn bổ sung, thống nhất thực hiện, kịp thời khắc phục được những điểm còn tồn tại, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn huyện không còn trường hợp nào tồn sót lại, thời gian tới, khi có quyết định hưởng chế độ đối với các đối tượng còn lại, đơn vị tiếp tục tổ chức chi trả kịp thời, tránh gây phiền hà cho các đối tượng.

Với kết quả trong thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, năm 2019, Ban CHQS huyện Bình Gia đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

ĐÌNH QUANG