Thứ ba,  28/09/2021

Bảo vệ chặt chẽ công trình quốc phòng và khu quân sự

(LSO) – Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý các công trình quốc phòng và khu quân sự (CTQP& KQS), những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và bảo vệ CTQP&KQS. Qua đó, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh (QP&AN).

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, hết năm 2019, toàn tỉnh có 281 điểm đất quốc phòng, số điểm đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 185 điểm. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh quản lý 119 điểm; các đơn vị Quân khu 1 quản lý 55 điểm; các đơn vị của Bộ Quốc phòng quản lý 107 điểm.

Các khu đất quốc phòng như: thao trường, bãi tập, trường bắn… thường nằm trên các vùng đồi núi, địa hình phức tạp, mốc giới không rõ ràng do lịch sử để lại, nên công tác quản lý, bảo vệ còn gặp khó khăn

Để quản lý, bảo vệ tốt các CTQP&KQS, cơ quan quân sự các cấp thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP&AN. Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xử lý hiệu quả những vi phạm lấn chiếm, sử dụng đất quốc phòng sai mục đích, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản ảnh hưởng tới CTQP&KQS.

Cán bộ Ban CHQS thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn đạn thật

Từ năm 2008 đến nay, cơ quan quân sự đã tham gia thẩm định trên 200 dự án, đề án phát triển kinh tế gắn với nhiệm vụ QP&AN. Cùng đó, các đơn vị quân đội đã phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm gần 20 điểm đất quốc phòng có tranh chấp, lấn chiếm. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra, thanh tra một số nội dung liên quan đến quản lý đất quốc phòng, kịp thời chuyển giao cho địa phương những điểm đất không còn nhu cầu sử dụng vào mục đích quốc phòng để phát triển kinh tế – xã hội.

Đại tá Lê Xuân Thuân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Là đơn vị trực tiếp quản lý, bảo vệ CTQP&KQS, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tổ chức thống kê, kiểm kê các công trình chiến đấu theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Quân khu 1 và Bộ Quốc phòng. Qua đó, làm cơ sở đánh giá chất lượng, số lượng và nhu cầu thực tiễn, lập kế hoạch, quy hoạch xây dựng công trình quốc phòng về phòng gian, giữ bí mật cho nhiệm vụ phòng thủ tỉnh. Hiện nay, CTQP&KQS trên địa bàn tỉnh đều được lập hồ sơ, giao cụ thể cho từng đơn vị quản lý, 100% CTQP&KQS có đơn vị đóng quân trên địa bàn được xây tường bao, hàng rào kiến cố. Đối với CTQP& KQS không có đơn vị đóng quân được tổ chức cắm ranh giới. Hằng năm, đơn vị tổ chức kiểm kê số lượng, chất lượng các CTQP&KQS, tổ chức duy tu, bảo dưỡng, xây dựng các công trình kịp thời.

Thời gian tới, cơ quan quân sự của tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường các biện pháp bảo vệ CTQP&KQS; các cơ quan chuyên môn khảo sát, lập quy hoạch trình cấp trên thẩm định, phê duyệt hệ thống các công trình quân sự phục vụ cho mục đích quốc phòng. Dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn thành xây dựng thao trường bắn, thao trường huấn luyện của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bổ sung hệ thống biển báo, khu vực cấm, xác định ranh giới, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

ĐÌNH QUANG