Thứ sáu,  24/09/2021
Thành phố Lạng Sơn

Xây dựng phòng không nhân dân vững chắc

LSO- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng phòng không Nhân dân (PKND). Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn hướng dẫn nhân dân 
sơ tán
đến nơi an toàn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Thượng tá Nguyễn Văn Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PKND thành phố cho biết: Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo PKND thành phố, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 74/2015/NĐ-CP, ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác PKND. Tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện kế hoạch tác chiến phòng không theo đúng quy định, xây dựng lực lượng phòng không, tổ, đội PKND chặt chẽ, tạo thế trận PKND rộng khắp. Cấp ủy, chính quyền thành phố đã chỉ đạo đưa nội dung PKND vào diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường.

Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền về công tác PKND trong tình hình mới bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng: trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh các xã, phường, sinh hoạt lồng ghép trong các tổ chức chính trị – xã hội, khu dân cư, khối phố. Từ năm 2015 đến nay, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã phối hợp đưa 56 tin, bài; Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố treo hơn 50 băng rôn và tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác quốc phòng, quân sự địa phương và PKND.

Trong xây dựng lực lượng, cơ quan chuyên môn thường xuyên xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kịp thời các phương án tác chiến PKND, tổ chức huấn luyện các trung đội súng máy PKND đảm bảo nội dung. Từ năm 2015 đến nay, cơ quan quân sự các cấp đã cử 31 lượt cán bộ tham gia tập huấn chuyên ngành phòng không do Quân khu 1, Bộ CHQS tỉnh tổ chức, kết quả 100% đạt yêu cầu trong đó có 75% đạt khá, giỏi. Qua đó, các đơn vị đã đưa nội dung PKND vào chương trình huấn luyện như: tín hiệu thông báo, báo động phòng không; các phương án phòng tránh, sơ tán Nhân dân; quy cách làm hầm chữ A, hố cá nhân, hào sơ tán; tổ chức huấn luyện nhận dạng một số loại máy bay cánh bằng loại nhỏ và phương pháp bắn máy bay bay thấp bằng súng bộ binh, súng máy phòng không.

Đồng chí Nguyễn Thành Duy, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn cho biết: Đông Kinh là phường nội thành nằm giữa trung tâm thành phố, cơ quan quân sự đã tổ chức khảo sát khu vực điểm cao, mốc giới, tọa độ thuận lợi, khu vực công sự, trận địa phục vụ phòng tránh, đánh trả địch tập kích đường không, nơi sơ tán trú ẩn Nhân dân đảm bảo phù hợp với đặc điểm tình hình thực tiễn. Hằng năm, đơn vị bố trí lực lượng dân quân tham gia huấn luyện binh chủng phòng không tại cơ quan quân sự cấp trên. Đồng thời, đơn vị tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân chiến đấu tại chỗ về kỹ thuật bắn mục tiêu bay thấp và cách phòng tránh đánh trả địch tập kích đường không, nắm chắc kỹ, chiến thuật chiến đấu, nhận biết các loại phương tiện bay và thủ đoạn đánh phá của địch khi có chiến tranh xảy ra.

Đặc biệt, năm 2019, lực lượng vũ trang thành phố đã huy động 4 trung đội súng máy phòng không tham gia diễn tập KVPT tỉnh, thực binh đánh địch tiến công hỏa lực đường không, bảo vệ thành phố được Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 1 và Ban Tổ chức diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, lãnh đạo, chính quyền địa phương các cấp về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, PKND có nhiều chuyển biến.

Ghi nhận kết quả trong công tác PKND, tháng 6/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho Ban CHQS thành phố vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 74.

 ĐÌNH QUANG