Thứ năm,  23/09/2021

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Lê Văn Bền – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh

(LSO) – Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cùng với làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương, Ðảng bộ Quân sự tỉnh luôn coi trọng công tác xây dựng Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên. Ðây là nhân tố quyết định giúp lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy – Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 -2020 và đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác quốc phòng và an ninh, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy – Bộ CHQS tỉnh cũng đã tham mưu dự báo đúng tình hình, chủ động triển khai kế hoạch, phương án, phối hợp xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh duyệt đội ngũ trong Lễ ra quân huấn luyện năm 2019

Thực hiện chủ trương của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh, chỉ đạo thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng được nâng cao. Trước hết, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, nâng cao việc cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng sinh hoạt của cấp ủy cơ sở, trọng tâm là xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ bí thư cấp ủy, chính ủy, chính trị viên các cấp, bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Trong quá trình bồi dưỡng, chú trọng những nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua các hoạt động tập huấn, giao ban, hội nghị tổng kết, hội thi báo cáo viên, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi… Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung kiện toàn, ổn định tổ chức và bổ sung nhân sự cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp đủ số lượng, đảm bảo về chất lượng, cân đối về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân được coi trọng, tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 20,4% (vượt 0,4% so với nghị quyết). Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được thực hiện nghiêm túc, khắc phục kịp thời, gắn với thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Qua đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, có 94,1% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên (vượt 122,5% so với kế hoạch). Tập trung quán triệt các nghị quyết, chỉ thị các cấp cho 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng. Kết quả kiểm tra nhận thức chính trị hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi; thành lập, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 (Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới) và “lực lượng 47” (lực lượng thường trực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị) trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và trên không gian mạng. Phong trào thi đua quyết thắng được thực hiện sâu rộng, thiết thực, đạt kết quả tốt. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được lãnh đạo chặt chẽ, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thực hiện quan điểm, nguyên tắc của đảng về công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy trình, có số lượng và cơ cấu hợp lý, 100% cán bộ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 79 tổ chức Đảng cấp dưới và 310 đảng viên, trong đó có 7 cán bộ cao cấp và 153 đồng chí cấp ủy viên các cấp. Duy trì, thực hiện đầy đủ các chế độ quy định về sẵn sàng chiến đấu; là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, để lại hình ảnh sâu đậm trong lòng Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đã mang đến những thời cơ cho nhiệm kỳ tới, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với Đảng bộ Quân sự tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, sự quan tâm, điều hành trực tiếp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các địa phương và Nhân dân trên địa bàn, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.