Thứ bảy,  03/06/2023

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 18-7, tại Thái Nguyên, Thường vụ Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.  

Dự hội nghị có Đại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh trên địa bàn Quân khu 1.

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 báo cáo với Thường vụ Quân ủy T.Ư công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân khu, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 nhiệm kỳ 2020- 2025. Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, yêu cầu, hướng dẫn của cấp trên về đại hội và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ, thành lập các tiểu ban Đại hội Đảng bộ Quân khu.

Tổng cục Chính trị đánh giá, Đảng ủy Quân khu 1 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 về văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội theo chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy T.Ư và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị. Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn chỉ đạo Đảng bộ quân sự các cấp tổ chức đại hội theo kế hoạch và hiện đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 1 được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; đánh giá đúng thực chất kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân khu trong nhiệm kỳ 2015- 2020; xác định đúng, trúng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới, nhất là các khâu đột phá.

Thường vụ Đảng ủy Quân khu đã chủ động đề nghị kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đồng thời tiến hành các bước chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc, quy định của T.Ư, Quân ủy T.Ư, có cơ cấu, số lượng phù hợp.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Thường vụ Quân ủy Trung ương ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 1 lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng; tập trung hoàn thành tốt đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; chủ động phối hợp với các Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ quân sự cấp huyện, cấp tỉnh chặt chẽ, đúng nguyên tắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Cùng với chỉ đạo đại hội đảng cấp dưới, Đảng ủy Quân khu đã sớm triển khai và dành nhiều thời gian, công sức chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020- 2025 công phu, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình theo chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu, từ nay đến đại hội, Đảng bộ Quân khu phải triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ, do vậy Đảng ủy Quân khu 1 tiếp thu đầy đủ nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý kiến của Thường vụ Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các địa phương, hoàn chỉnh các văn kiện và làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân khu, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chủ động rà soát kỹ và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015- 2020. Chủ động chuẩn bị để ngay sau đại hội, Đảng ủy khóa mới sớm triển khai chương trình hành động, chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Theo Nhandan