Thứ ba,  19/10/2021

Tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

(LSO) – Những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị và Nghị định số 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành đề án về xây dựng KVPT tỉnh giai đoạn 2015 – 2020. Qua đó, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và an ninh (QP&AN).

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thành phố khảo sát, xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến, phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng KVPT. Đồng thời, tiếp tục đầu tư ngân sách xây dựng, cải tạo các hang động, làm đường giao thông trong khu căn cứ chiến đấu của tỉnh và triển khai xây dựng thao trường huấn luyện tổng hợp của tỉnh.

Đại tá Lê Văn Bền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: Việc xây dựng thế trận trong KVPT được cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xác định cụ thể vị trí các khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương. Các khu vực sơ tán cơ quan khối Đảng, chính quyền và Nhân dân; hệ thống công trình quốc phòng, hệ thống công sự trận địa được xây dựng gắn kết, tạo thế trận quân sự liên hoàn, vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn được củng cố xây dựng, thực hiện nghiêm túc các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đảm bảo sát với yêu cầu nhiệm vụ và các phương án tác chiến.

Lực lượng dân quân tự vệ hướng dẫn nhân dân sơ tán đến nơi an toàn trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Hằng năm, thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên, UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự xây dựng hệ thống kế hoạch đảm bảo cho hoạt động quốc phòng. Hiện nay, tỉnh xây dựng hoàn chỉnh các quyết tâm A, kế hoạch A2, A3, A4 và các kế hoạch tác chiến phòng thủ, hệ thống các văn kiện thường xuyên được điều chỉnh, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế. Các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đều có các kế hoạch: chiến đấu phòng thủ; phòng không Nhân dân; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; trung đội dân quân cơ động bảo vệ trụ sở UBND; lực lượng tự vệ bảo vệ cơ quan…

Nhằm thực hiện tốt cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ và hoạt động của KVPT, năm 2019, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập KVPT tỉnh. Điểm nổi bật, trong diễn tập đã huy động các thành phần tham gia diễn tập với quy mô lớn, vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn. Đồng thời, đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp giữa lực lượng.

Thiếu tá Hoàng Mạnh Tuấn, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Hằng năm, cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trên địa bàn tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng KVPT. Hiện nay, sở chỉ huy ở khu căn cứ được xây dựng với hệ thống công sự trận địa, hầm hào kiên cố đảm bảo yếu tố bí mật, an toàn, vững chắc, phục vụ tốt cho công tác chỉ huy, vận hành cơ chế và xử trí tình huống. Năm 2019, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thành công cuộc diễn tập KVPT cấp huyện. Qua đó, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, là cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc.

Cùng đó, cấp uỷ, chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP&AN trong tình hình mới bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và các buổi sinh hoạt…  Qua đó, giúp các tầng lớp Nhân dân có nhận thức, nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch.

NÔNG ĐÌNH QUANG