Thứ ba,  24/05/2022

Chi Lăng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác quốc phòng và an ninh (QP& AN). Qua đó, xây dựng khu vực phòng thủ, tạo thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong xây dựng lực lượng vũ trang hiện nay, lực lượng bộ đội thường trực được tổ chức biên chế ổn định; lực lượng dân quân tự vệ được củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng, số lượng đạt 2% dân số huyện. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, làm tốt công tác phúc tra, kiểm tra, sắp xếp vào các đơn vị, đầu mối đạt 100%.

Trung tá Dương Văn Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Chi Lăng cho biết: Cơ quan quân sự các cấp luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ trước sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Đồng thời, nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện. Bám sát phương châm huấn luyện “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch. Trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đẩy mạnh các chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Dân quân xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng huấn luyện bắn súng

Điểm nổi bật trong 10 năm qua, huyện đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 2 lần và hằng năm chỉ đạo từ 25 – 30% số xã, thị trấn diễn tập chiến đấu phòng thủ theo quy định. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ 4 cụm xã: Hòa Bình, Bằng Mạc, Bằng Hữu; Nhân Lý, Bắc Thủy; Vân Thủy, Lâm Sơn, Quang Lang và Hữu Kiên, Quan Sơn… hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt. Qua đó, rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm trong quản lý, điều hành, là cơ sở tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

 Đồng chí Hoàng Văn Hưng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng cho biết: Trong thực hiện nhiệm vụ, cơ quan quân sự xã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động xây dựng các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh cấp trên về công tác huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân.

Cùng đó, Hội đồng giáo dục QP&AN huyện phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP&AN cho cán bộ, đảng viên và giáo dục QP&AN cho toàn dân, học sinh, sinh viên. Bằng nhiều hình thức, phương pháp, giáo dục QP&AN toàn dân được thực hiện thông qua MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên tuyền. Nội dung tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP&AN, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với QP&AN, phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang.

Từ năm 2009 đến nay, toàn huyện đã có trên 6.000 lượt người được bồi dưỡng kiến thức QP&AN. Ngoài ra, cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ với các trường THPT trên địa bàn thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục QP&AN cho 100% học sinh theo quy định. Qua đó, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ lòng tự hào và tự tôn dân tộc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP&AN đã giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, học sinh nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhất là nâng cao ý thức cho thế hệ trẻ về niềm tự hào và lòng tự tôn dân tộc, nêu cao tinh thần cảnh giác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG