Thứ sáu,  15/10/2021

Bộ Quốc phòng tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên

LSO-Ngày 8/10/2020, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên (LLDBĐV) năm 2019 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật.


Các đại biểu tham dự tập huấn tại điểm cầu Lạng Sơn

Dự tập huấn tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập 3 chuyên đề đối với Luật DQTV gồm: Nội dung cơ bản của Luật DQTV; nội dung cơ bản của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV; nội dung cơ bản của Nghị định số 02/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV.

Đối với Luật LLDBĐV, các đại biểu được học tập 5 chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của Luật LLDBĐV; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ quy định việc huy động LLDBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nghị định số 4/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị; Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LLDBĐV; Nghị định số 92/2020/NĐ-CP ngày 17/8/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh.

Qua tập huấn nhằm giúp cán bộ chủ trì các cấp trong và ngoài quân đội nắm được nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật LLDBĐV; các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật DQTV, Luật LLDBĐV. Qua đó làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thi hành bảo đảm thống nhất.

NÔNG ĐÌNH QUANG