Thứ bảy,  18/09/2021

Tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 81 của UBND tỉnh

LSO-Ngày 30/10/2020, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 4/6/2015 của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1; lãnh đạo các phòng, bộ, cục, cơ quan Quân khu 1; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Thực hiện đề án, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị định của Chỉnh phủ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về quốc phòng; thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tăng cường ngoại giao kinh tế. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường nâng cao tiềm lực và đảm bảo các nguồn lực cho quốc phòng – an ninh.

Việc triển khai thực hiện tốt đề án đã góp phần đảm bảo cho kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; giữ vững an ninh, chủ quyền biên giới, trật tự an toàn xã hội, duy trì hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc, nhất là những địa bàn trọng yếu, khu vực biên giới; lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có trình độ kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; điều chỉnh, bổ sung kịp thời các văn kiện, kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương trong những năm tiếp theo.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác quốc phòng, quân sự; phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, chủ động bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng. Các lực lượng chức năng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, diễn tập khu vực phòng thủ theo quy định, ứng phó kịp thời khi có tình huống khẩn cấp; tiếp tục từng bước đầu tư xây đựng các công trình quốc phòng, trọng điểm trong căn cứ chiến đấu cấp tỉnh, huyện, công trình phòng ngự trên tuyến biên giới; củng cố, đầu tư xây dựng thêm các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng như: đường giao thông, thông tin, viễn thông, giáo dục, bệnh viện, trạm y tế… xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
trao bằng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án.

NÔNG ĐÌNH QUANG