Thứ bảy,  18/09/2021

Đảm bảo công tác phòng không Nhân dân

(LSO) – Những năm qua, thực hiện Nghị định 74/2015/NĐ-CP, ngày 9/9/2015 của Chính phủ về công tác phòng không Nhân dân (PKND) giai đoạn 2015 – 2020, Ban Chỉ đạo PKND các cấp của tỉnh thường xuyên quán triệt và tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tỉnh Lạng Sơn được Bộ Quốc phòng xác định là địa bàn quan trọng về phòng không. Địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi, nhiều điểm cao có giá trị cho việc bố trí công sự, trận địa và các vọng quan sát phòng không. Trong tiến trình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, tỉnh xác định PKND là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Đại tá Nguyễn Văn Hương, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: Hằng năm, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PKND các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa công tác PKND.

Lực lượng vũ trang tỉnh sử dụng súng máy phòng không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019

Trong 5 năm qua, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang các cấp đã tích cực nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn tác chiến đường không bằng vũ khí công nghệ cao của địch; xây dựng kế hoạch các biện pháp ngụy trang, nghi binh, sơ tán, phòng tránh, đánh trả phòng không. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị phòng không đứng chân trên địa bàn thực hiện phòng tránh, đánh trả các hành động đột nhập, tiến công đường không của địch nếu xảy ra.

Điển hình, năm 2019, trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, trước tình huống đặt ra là địch tấn công bằng hỏa lực đường không vào thành phố Lạng Sơn, các phương án phòng, tránh, đánh trả địch tiến công hỏa lực, bảo vệ thành phố đã nhanh chóng được thiết lập, các lực lượng đã tiến hành thực binh đánh địch đổ bộ đường không đúng chiến thuật và mục đích, yêu cầu đề ra.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 6 lớp tập huấn cho các đối tượng là trung đội trưởng, khẩu đội trưởng súng máy phòng không; tổ chức huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu được 355 lớp, kết quả kiểm tra, đánh giá :100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi; tổ chức hội thi, hội thao ở các cấp, tham gia hội thi do cấp trên tổ chức. Tiêu biểu, năm 2016, Đại đội pháo phòng không 37 mm của Tự vệ Than Na Dương tham gia hội thi đạt giải nhì toàn quân; năm 2018, Trung đội súng máy phòng không 12,7 mm của Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 123 và Khẩu đội súng máy phòng không 12,7 mm kiêm nhiệm của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị tham gia hội thi đạt giải ba toàn quân.

Ông Nguyễn Văn Sinh, Phó Giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Công ty Than Na Dương cho biết: Hằng năm, Ban CHQS công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển lực lượng tự vệ một cách cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, đảm bảo tất cả các phân xưởng đều có chiến sĩ tự vệ. Trong huấn luyện Đại đội tự vệ pháo phòng không 37 mm, đơn vị luôn xác định từng pháo thủ phải thuần thục động tác cơ bản, phối hợp hiệp đồng tốt, xây dựng ý thức chủ động, tự giác rèn luyện, khắc phục việc tập luyện hình thức, mỗi pháo thủ phải giỏi việc mình, biết việc đồng đội, hỗ trợ lẫn nhau. Đặc biệt, năm 2019, lực lượng tự vệ pháo phòng không 37 mm của đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, thực binh đánh trả địch đổ bộ đường không, bảo vệ thành phố Lạng Sơn.

Có thể nói, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, đầu tư có hiệu quả, công tác PKND trên địa bàn tỉnh đã ngày càng được nâng cao về chất lượng và hiệu quả. Qua đó, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trong tình hình mới.

Theo Nghị định 74/2015/NĐ-CP, phòng không Nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch; bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
NÔNG ĐÌNH QUANG