Thứ sáu,  24/09/2021

Thành phố Lạng Sơn – điểm sáng công tác quốc phòng

(LSO) – Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố Lạng Sơn đã  quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh, nghị quyết, kế hoạch về công tác quốc phòng và an ninh (QP&AN). Đồng thời, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng và giáo dục kiến thức QP&AN cho cán bộ, đảng viên học sinh, sinh viên và toàn dân; tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Trung tá Nguyễn Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: Hằng năm, cơ quan quân sự chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, nghiêm túc công tác quốc phòng, quân sự. Nhờ đó, trong xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT), những năm qua, lực lượng bộ đội thường trực được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được củng cố, kiện toàn đảm bảo chất lượng, số lượng theo quy định (đạt 2% dân số thành phố); lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ và làm tốt công tác phúc tra, kiểm tra, xắp xếp vào các đơn vị, đầu mối, tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt 75%.

Dân quân tự vệ thành phố Lạng Sơn huấn luyện bắn súng

Nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn, các đơn vị thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, bảo đảm 100% nội dung, chương trình, thời gian theo kế hoạch. Trong huấn luyện, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu đẩy mạnh chế độ trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức luyện tập thành thạo các phương án, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đồng chí Nguyễn Thành Duy, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Kinh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của cấp trên và để thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, phường đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dân quân, dự bị động viên, phương tiện kỹ thuật theo quy định; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân đủ thời gian, nội dung, chương trình theo kế hoạch, sát với yêu cầu thực tiễn, hằng năm, 100% các khoa mục sau huấn luyện đều được kiểm tra và đánh giá đạt chất lượng.

Không chỉ trong huấn luyện, từ năm 2015 đến nay, các đơn vị đã tích cực tham gia các hoạt động phối hợp trên địa bàn. Cụ thể, các đơn vị đã huy động trên 1.500 lượt chiến sĩ DQTV tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; 800 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng thường trực, DQTV tham gia phòng chống lụt bão, ứng cứu cháy rừng. LLVT thành phố đã đóng góp trên 5.000 ngày công cùng Nhân dân tu sửa và mở mới được 15 km đường giao thông nông thôn; phát quang 13,5 km đường liên thôn. Điển hình, năm 2018, các LLVT đã thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố.

Cũng trong những năm qua, Hội đồng Giáo dục QP&AN thành phố phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục QP&AN. Từ năm 2015 đến nay, hội đồng đã hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các đối tượng (1 đồng chí đối tượng 1; 4 đồng chí đối tượng 2; 30 đồng chí đối tượng 3; 627 đồng chí đối tượng 4 và 3 lớp đối tượng người có uy tín). Cơ quan quân sự, công an phối hợp chặt chẽ các trường cao đẳng, trường nghề, các trường THPT trên địa bàn thực hiện tốt nội dung, chương trình giáo dục QP&AN cho 27.425 học sinh, sinh viên theo quy định.

Với những kết quả đạt được, tháng 10/2020, UBND thành phố được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án số 81/ĐA-UBND tỉnh về việc đảm bảo quốc phòng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 – 2020.

ĐÌNH QUANG