Chủ nhật,  26/06/2022

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng cho ngày bầu cử

– Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Ngay từ sớm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã chú trọng và triển khai sâu rộng các hoạt động liên quan đến bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Ngay khi có các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy trình công tác bầu cử. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, phân công trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và từng thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử sát với chức trách, nhiệm vụ và cương vị đảm nhiệm, đảm bảo cho công tác bầu cử được triển khai đồng bộ, toàn diện, kịp thời. Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền CBCS thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, nhất là quan tâm tuyên truyền những điểm mới trong công tác bầu cử để CBCS hiểu và nắm vững.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tìm hiểu văn bản pháp luật về công tác bầu cử địa biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thiếu tá Dương Xuân Quỳnh, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian qua, hệ thống truyền thanh nội bộ của đơn vị thường xuyên tuyên truyền về nội dung bầu cử. Đơn vị chủ động cập nhật các văn bản hướng dẫn quy trình thực hiện, các quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Ngoài ra, đơn vị tổ chức tuyên truyền trực quan bằng hình ảnh, pano, khẩu hiệu… Qua đó, xây dựng động cơ, ý thức, trách nhiệm của CBCS với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, cơ quan quân sự các cấp đã phối hợp chặt chẽ với uỷ ban MTTQ cùng cấp tổ chức tốt các hội nghị để giới thiệu những người của cơ quan quân sự ra ứng cử đại biểu HĐND bảo đảm phát huy dân chủ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với uỷ ban MTTQ và cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp bảo đảm đúng thời gian, chất lượng. Đặc biệt, các văn bản, hồ sơ liên quan đến công tác nhân sự đại biểu HĐND các cấp đã được các cơ quan chuyên môn thẩm định, xác minh chặt chẽ, kỹ lưỡng theo quy định.

Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị đã hoàn thành giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tỷ lệ cán bộ lực lượng vũ trang quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp đạt 100%. Trong đó, cán bộ quân sự là 52,1%; cán bộ chính trị là 34,8%; cán bộ hậu cần là 13,1%.

Đối với các điểm bầu cử, cơ quan quân sự đã phối hợp chặt chẽ với ủy ban bầu cử của các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để cử tri lực lượng vũ trang quân sự tỉnh tham gia bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Nhất là quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS công tác ở đơn vị, đội lẻ tham gia bầu cử theo đúng luật định.

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử, thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt cho công tác an ninh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý khi có tình huống đột xuất, bất ngờ xảy ra…

“Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố để chuẩn bị nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, thể hiện ở một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng; 100% CBCS có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa của cuộc bầu cử, đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử”.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh

NÔNG ĐÌNH QUANG