Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, chủ trì phiên họp. Cùng dự còn có đại diện Viện Kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội và đại diện các trại có phạm nhân được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, gồm: Trại Tạm giam T771, T75 và Trại giam quân sự khu vực miền Bắc, Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng).

Thực hiện nghiêm các quy định về xét tha tù trước thời hạn, giảm thời gian chấp hành án phạt tù
 Thượng tá Phạm Minh Khôi, Chánh án Tòa án quân sự Thủ đô Hà Nội, chủ trì phiên họp.

Theo đó, các hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các trại đã được Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng thẩm định chặt chẽ và được các trại xem xét cẩn trọng, đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan trên cơ sở quy định của pháp luật đối với từng phạm nhân. Hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện và giảm thời hạn chấp hành án phạt tù của các trại đối với từng phạm nhân được báo cáo cụ thể, lấy ý kiến bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.

Hội đồng đã thảo luận và quyết định chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 2 phạm nhân và 31 phạm nhân được chấp nhận một phần và toàn bộ đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; 5 phạm nhân được giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù còn lại; một phạm nhân được giảm từ hình phạt tù chung thân xuống tù có thời hạn 30 năm tù và 25 phạm nhân được chấp nhận giảm từ 3 tháng đến 13 tháng tù.

Đây là điều kiện và cơ hội cho các phạm nhân được đoàn tụ với gia đình nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động (1-5-1886 / 1-5-2021). Đặc biệt, việc thực hiện nghiêm các quy định về xét tha tù trước thời hạn, giảm thời gian chấp hành án phạt tù còn là động lực cho các phạm nhân khác tích cực lao động, học tập, cải tạo tốt trong quá trình chấp hành án phạt tù tại các trại, để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong các kỳ tha tù trước thời hạn có điều kiện và xét giảm thời hạn chấp hành án ở các kỳ tiếp theo.