Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp nhấn mạnh: Hội thao được tổ chức nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong binh chủng và lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân; nâng cao trình độ tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Từ hội thao nhằm tuyển chọn, bổ sung lực lượng cho đội tuyển xe tăng tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2021 và các năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng Tăng thiết giáp toàn quân tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.

Khai mạc Hội thao “Kíp xe tăng giỏi” lực lượng Tăng thiết giáp
Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu khai mạc hội thao. 

Tham gia hội thao năm nay có 15 đội tuyển với 230 đồng chí đại diện cho các lữ đoàn trực thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp và các đơn vị Tăng thiết giáp của các quân khu, quân đoàn, Quân chủng Hải quân.

Khai mạc Hội thao “Kíp xe tăng giỏi” lực lượng Tăng thiết giáp
Trao cờ lưu niệm tặng các đội dự hội thao. 

Các đội tham gia một số nội dung thi như: Lái, bắn tổng hợp; gấp bạt, cố định gỗ tự cứu xe; cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng; nhận thức chính trị. Ngoài ra, trong chương trình hội thao, các đội thì sẽ tham gia nội dung giao lưu văn hóa văn nghệ.

Khai mạc Hội thao “Kíp xe tăng giỏi” lực lượng Tăng thiết giáp
Các đội tham gia nội dung thi cấp cứu và lấy thương binh ra khỏi xe tăng. 

Hội thao sẽ kết thúc vào ngày 26-4.