Thứ tư,  28/09/2022

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Gia xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

– Thời gian quan, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Bình Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Năm 2020, Ban CHQS huyện Bình Gia được Bộ CHQS tỉnh lựa chọn xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” theo 5 tiêu chí, gồm: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm hậu cần, tài chính, chăm lo đời sống bộ đội; bảo đảm kỹ thuật.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bình Gia huấn luyện dân quân tự vệ bắn súng

Trung tá Bàn Tiến Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Bình Gia cho biết: Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự huyện đã ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng đơn vị VMTD, tổ chức giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững các tiêu chuẩn, nội dung, biện pháp thực hiện. Trong đó, xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, duy trì nghiêm túc lễ tiết tác phong quân nhân, chế độ học tập, sinh hoạt, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong xây dựng Đảng. Qua đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nhận thức sâu sắc, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đề xuất nhiều ý kiến, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng đơn vị VMTD.

Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã tổ chức học tập các chuyên đề: tăng cường biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong quân đội hiện nay; tăng cường giáo dục, quản lý quân nhân tham gia mạng xã hội; xây dựng tình đồng chí, đồng đội theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch…

Đồng thời, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện kịp thời kiện toàn các chức danh đối với lực lượng bộ đội thường trực khi có thay đổi hoặc chuyển công tác. Điểm nổi bật, hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) được xây dựng đạt tỷ lệ 2,31% so với dân số huyện. Toàn huyện có 19 ban CHQS cơ sở xã, thị trấn và 2 ban CHQS tự vệ khối cơ quan huyện, các ban CHQS được biên chế đủ 4 đồng chí cán bộ gồm: chỉ huy trưởng, chính trị viên, chỉ huy phó và chính trị viên phó, đạt 100% biên chế. Kết quả kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện năm 2020, 100% đơn vị DQTV đạt khá, giỏi (trong đó 6/19 đơn vị đạt giỏi).

Cùng đó, đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đảm bảo tốt công tác hậu cần thường xuyên và hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Kết quả tăng gia, chăn nuôi năm 2020 đạt hơn 1,3 triệu đồng/người, hoàn thành kế hoạch đề ra. Công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm, không để xảy ra dịch bệnh, duy trì ổn định quân số khỏe đạt từ 99,8% trở lên. Ngoài ra, công tác kỹ thuật được bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ, tổ chức bảo quản, bảo dưỡng theo đúng định kỳ, thường xuyên kiểm tra, sắp xếp gọn gàng, không để xảy ra cháy nổ, bảo đảm an toàn trong vận chuyển cấp phát, sử dụng…

Đại tá Hà Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Ban CHQS huyện Bình Gia đã triển khai, thực hiện các giải pháp đồng bộ xây dựng đơn vị VMTD. Năm 2020, Ban CHQS huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”. Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy, chỉ huy nơi đây đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Đồng thời, Đảng ủy, Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị DQTV chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tổ chức huấn luyện theo đúng chương trình, kế hoạch, góp phần thiết thực xây dựng đơn vị VMTD.

NÔNG ĐÌNH QUANG