Thứ sáu,  23/07/2021

Sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015

– Sáng nay (31/5), UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, giai đoạn 2016 – 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Quân khu 1, HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố tại 11 điểm cầu.

Sau khi Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành, cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện; nội dung tuyên truyền luật phong phú và đa dạng hình thức trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Giai đoạn 2016 – 2021, UBND cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc các bước tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký được 21.799 công dân nam đủ tuổi 17 (chiếm 2,65% tổng dân số) và 116.737 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (chiếm 14,2% tổng dân số). UBND cấp xã gọi 51.240 công dân sơ tuyển sức khỏe NVQS, trong đó, có mặt 51.115 công dân (đạt 99,76%). Hằng năm, tổ chức giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu lên một số vướng mắc, bất cập khi triển khai, thực hiện Luật NVQS; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ liên quan đến công tác quản lý, đăng ký, thống kê công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, công tác sơ tuyển, khám tuyển…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cấp ủy, chính quyền, Hội đồng NVQS các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả, chặt chẽ Luật NVQS; công tác tuyển quân hằng năm hoàn thành tốt, có chất lượng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản hướng dẫn thi hành, tạo bước chụyển biến rõ nét về ý thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương tiếp tục tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; tăng cường chất lượng chuyên môn Hội đồng khám sức khỏe NVQS các cấp cả về nhân lực và trang thiết bị y tế; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện cho công dân nhập ngũ và gia đình có con em nhập ngũ; quan tâm định hướng học nghề, tạo công ăn việc làm cho công dân sau khi hoàn thành NVQS; các đơn vị nhận quân thường xuyên tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình giao nhận quân, quan tâm giáo dục, rèn luyện các chiến sĩ, hạ sĩ quan là con em tỉnh Lạng Sơn để sau khi trở về địa phương thực sự là những công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 17 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật NVQS giai đoạn 2016 – 2021.

NÔNG ĐÌNH QUANG