Chủ nhật,  01/08/2021

Tư lệnh Quân khu 1 kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch covid – 19

– Chiều 1/6, Đoàn công tác Quân khu 1 do Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng, chống dịch Covid – 19 tại Trung đoàn 141.


Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 chủ trì buổi kiểm tra thực hiện nhiệm vụ và công tác phòng chống dịch Covid – 19 tại Trung đoàn 141

Đoàn công tác đã kiểm tra kết quả quán triệt và triển khai thực hiện chỉ lệnh huấn luyện của các cấp năm 2021; việc kiện toàn, bổ sung, hệ thống văn kiện chiến đấu, duy trì nền nếp canh trực tại sở chỉ huy, kế hoạch, phương án tác chiến của trung đoàn và các cơ quan, đơn vị;  nhận thức về các chỉ thị, kế hoạch, nghị quyết của trên đối với công tác trực sẵn sàng chiến đấu; các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid -19; công tác tuyên truyền, giáo dục và cập nhật thông tin, tình hình dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.…

Qua kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Trung đoàn 141 đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ và phòng, chống dịch Covid-19; đơn vị đoàn kết thống nhất, cán bộ, chiến sĩ tư tưởng ổn định, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí yêu cầu: Đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, quán triệt nêu cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tiếp tục củng cố, bổ sung hệ thống văn kiện chiến đấu sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới; nâng cao chất lượng huấn luyện, công tác rèn luyện chính quy, quản lý kỷ luật; chú trọng công tác xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; trong điều kiện dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bảo đảm an toàn…

ĐÌNH QUANG – ĐỨC NINH