Chủ nhật,  01/08/2021

Lực lượng vũ trang quân sự tỉnh: Dân vận hiệu quả, thiết thực

– Thời gian qua, cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) tỉnh tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị, giúp đỡ các gia đình chính sách; làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa kênh mương; phòng, chống lụt bão; phòng, chống cháy rừng. Qua đó, góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó quân dân, tạo thế trận lòng dân vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

Đại tá Hà Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai các nội dung, cách làm sáng tạo, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Lực lượng dân quân huyện Bình Gia tham gia làm đường bê tông nông thôn

Trên cơ sở nội dung, chương trình đã được xác định, các đơn vị chủ động triển khai, thực hiện công tác dân vận sát tình hình, đặc điểm tại địa bàn đóng quân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở lựa chọn địa điểm tổ chức thực hiện thiết thực, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương.

Năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, LLVTQS tỉnh đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể cơ sở tuyên truyền hơn 200 buổi, cho hơn 15.000 lượt người với các nội dung: Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên… kết hợp vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không nghe theo lời của kẻ xấu.

Nhằm nâng cao hiệu quả  công tác dân vận, tránh tình trạng hô hào, dàn trải, không thực chất, các đơn vị xây dựng kế hoạch, lựa chọn một mô hình giúp dân cụ thể, thiết thực. Điểm nổi bật, từ năm 2020 đến nay, LLVTQS đã đóng góp gần 24 nghìn ngày công tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở tại các huyện: Đình Lập, Tràng Định, Chi Lăng và Hữu Lũng (trong đó, lực lượng bộ đội đóng góp hơn 11.850 ngày công; lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) đóng góp hơn 12 nghìn ngày công). Cụ thể, lực lượng bộ đội đã tham gia tu sửa, nạo vét được 26 km kênh mương; đổ gần 8,5 km đường liên thôn, liên xã; đổ 110 m3 bê tông sân trường học; san lấp 656 m3 đất đá… Trong trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân, tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng dân.

Trung tá Lê Hải Đường, Trưởng Ban DQTV, Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng DQTV tuyên truyền, vận động Nhân dân, cơ quan quân sự các cấp đã chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho lực lượng DQTV; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhờ đó, lực lượng DQTV nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng và công cuộc đổi mới.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng DQTV đã tham gia tu sửa, nạo vét được hơn 200 km kênh mương; phát quang trên 220 km đường liên thôn, liên xã; đổ hơn 30 km đường bê tông và đổ trên 250 m3 bê tông sân trường học… Ngoài ra, lực lượng DQTV còn giúp đỡ các gia đình chính sách thu hoạch mùa màng, sửa chữa, xây dựng nhà ở. Bà Hoàng Thị Thảo ở xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc cho biết: Do điều kiện kinh tế còn khó khăn và thuộc diện gia đình chính sách, năm 2020, trong quá trình chuẩn bị làm nhà mới, gia đình đã được cán bộ, chiến sĩ dân quân của xã đến giúp đỡ dỡ ngôi nhà cũ, tạo mặt bằng xây dựng nhà mới, gia đình biết ơn lực lượng dân quân xã nhiều lắm.

Có thể thấy rằng, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, LLVTQS tỉnh đã phát huy truyền thống công tác dân vận của Đảng, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Qua đó, ngày càng không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

NÔNG ĐÌNH QUANG