Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách đã báo cáo với Thượng tướng Võ Minh Lương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và một số nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị thời gian qua.

Về kết quả thực hiện công tác chính sách 6 tháng đầu năm 2021, Cục Chính sách đã làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội; tổ chức xét duyệt, thẩm định hồ sơ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; đề nghị cấp lại hồ sơ thương binh và truy lĩnh trợ cấp thương tật; thực hiện tốt việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; thẩm định, ra quyết định và chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với hơn 20.700 đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế với số tiền gần 131 tỷ đồng.

Đồng thời tiến hành rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ phục vụ công tác xác minh kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ….

Bảo đảm các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Võ Minh Lương đánh giá cao những kết quả mà Cục Chính sách đã đạt được trong thời gian qua. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính sách tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách, nhất là việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chính sách xã hội, chính sách quốc phòng, an ninh, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa…

Chủ động rà soát, bổ sung các nội dung, nhiệm vụ công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2021 và các năm tiếp theo; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, các đơn vị, địa phương, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm cho các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống; chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách có phẩm chất, năng lực tốt, đội ngũ kế cận giỏi, kế tiếp vững chắc; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng ủy, chỉ huy cục và các phòng, ban; xây dựng Cục Chính sách VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ luôn TSVM tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.