Tham gia huấn luyện có biên đội tàu đổ bộ của Lữ đoàn 125, Vùng 2; tàu đổ bộ của Hải đội 4, Vùng 1; cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, VKTBKT của Lữ đoàn 147, Vùng 1.

Nội dung huấn luyện gồm: Kỹ thuật, chiến thuật đổ bộ của hải quân đánh bộ; lái xe tăng, xe thiết giáp lên, xuống tàu đổ bộ; kỹ thuật, chiến thuật pháo binh; bảo đảm sức sống cho tàu đổ bộ; thực hành bắn đạn thật của các lực lượng…

Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường biển
Hiệp đồng giữa các lực lượng đổ bộ.
Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện hiệp đồng đổ bộ đường biển
Thực hành bắn đạn thật trên thao trường.  

Đợt huấn luyện nhằm nâng cao khả năng chiến đấu và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong nhiệm vụ chi viện, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; bổ sung, hoàn thiện phương án chiến đấu, xây dựng các chỉ tiêu chiến thuật cơ bản làm cơ sở cho huấn luyện ở từng cấp, từng nhiệm vụ; rèn luyện sức khỏe dẻo dai, chịu đựng sóng gió, bản lĩnh chiến đấu, khả năng thao tác sử dụng trang bị kỹ thuật, xử trí linh hoạt các tình huống, sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi tác chiến xảy ra.

Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chấp hành nghiêm các quy tắc bảo đảm an toàn, hoàn thành nội dung huấn luyện.