Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng BQP.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng BQP: Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Võ Minh Lương, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Phó đô đốc Phạm Hoài Nam, Trung tướng Vũ Hải Sản; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Trần Quang Phương, Trung tướng Trịnh Văn Quyết.

Gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII
Quang cảnh buổi gặp mặt. 

Tại buổi gặp mặt, QUTƯ thống nhất nhận định: 6 tháng đầu năm 2021, QUTƯ, BQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động bám sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Cùng với đó, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; duy trì nghiêm trực SSCĐ, phối hợp bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các mặt công tác đều có tiến bộ toàn diện; tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, làm lan tỏa phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Toàn quân vững vàng, đoàn kết, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Gặp mặt các đồng chí Quân ủy Trung ương và đại biểu dự Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII
Thượng tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc Thường vụ QUTƯ sẽ tiếp tục duy trì gặp mặt các đồng chí Ủy viên QUTƯ và đại biểu trước các kỳ họp Trung ương nhằm trao đổi, thống nhất những vấn đề quan trọng liên quan đến nội dung của hội nghị, nhất là về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở đó, Thường vụ QUTƯ sẽ phân công, xác định rõ trách nhiệm của từng đồng chí tham gia vào các nội dung của hội nghị; thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của quân đội trước các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng, của đất nước; khẳng định, trong bất luận hoàn cảnh nào, quân đội cũng luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành của Tổ quốc, của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII sẽ thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đồng chí dự hội nghị phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng suốt, đóng góp tích cực vào nội dung của hội nghị. Chuẩn bị và tham gia ý kiến cần nghiên cứu kỹ các nội dung, với tư duy chiến lược, nhạy bén, sáng tạo; bám sát tính chất đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, của nền quốc phòng toàn dân; tích cực thảo luận với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, bảo đảm chất lượng. Qua đó, khẳng định uy tín, vị thế của quân đội, góp phần vào thành công tốt đẹp của hội nghị.