Tại hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Vân Giang, Phó cục trưởng Cục Quân y báo cáo sơ kết công tác quân y 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo cho thấy, từ đầu năm 2021 đến nay, ngành Quân y đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy TCHC, nhiệm vụ quốc phòng và chỉ lệnh công tác hậu cần; tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác quân y, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm quân y cả thường xuyên và đột xuất, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nhiều nhiệm vụ của ngành Quân y 6 tháng đầu năm hoàn thành ở mức xuất sắc
 Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên phát biểu kết luận hội nghị.

Nổi bật là, toàn ngành đã thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, thời tiết, dịch bệnh, chủ động tham mưu kịp thời với phương châm bảo đảm tốt nhất các mặt công tác quân y cho mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ. Cục Quân y tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch về điều chỉnh đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19; kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 và nhiều văn bản khác để chỉ đạo, triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch (PCD) Covid-19; xây dựng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề án “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng quân đội”, hoàn chỉnh đề án “Quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá quân y toàn quân”…

Nhiều nhiệm vụ của ngành Quân y 6 tháng đầu năm hoàn thành ở mức xuất sắc
Đại tá, TS Nguyễn Vân Giang trình bày báo cáo trung tâm tại hội nghị. 

Qua nghe ý kiến thảo luận của đại biểu tại các điểm cầu, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên nhấn mạnh, dự kiến 6 tháng cuối năm, thời tiết khắc nghiệt, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến khó lường. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, toàn ngành cần duy trì thực hiện nghiêm các chế độ quân y SSCĐ; quân y các đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm quân y cho các nhiệm vụ, ưu tiên đặc biệt cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các phân đội quân y SSCĐ, các tổ, đội tham gia PCD. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập quân y SSCĐ, PCD, phòng chống thiên tai; phối hợp chặt chẽ với các sở y tế địa phương xây dựng và huấn luyện lực lượng y tế dự bị động viên, lực lượng y tế huy động theo chỉ tiêu trên giao.

Nhiều nhiệm vụ của ngành Quân y 6 tháng đầu năm hoàn thành ở mức xuất sắc
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng Cục Quân y cũng yêu cầu quân y toàn quân cần triển khai các biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, phấn đấu khám sức khỏe định kỳ đạt 100% quân số; giữ vững tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5%. Toàn ngành hoàn thành các lớp tập huấn theo kế hoạch; duy trì chế độ huấn luyện quân y đơn vị, mở rộng huấn luyện cập nhật kiến thức PCD Covid-19; tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học; bảo đảm tốt tiêu chuẩn vật chất quân y theo kế hoạch.