Sáu tháng đầu năm 2021, Tổng cục II đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của trên, bám sát yêu cầu nhiệm vụ, tình hình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phục vụ đắc lực, hiệu quả cho sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các ban, bộ, ngành, địa phương, không để bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Tổng cục II luôn là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước
Bộ trưởng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.  

Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trận địa chính trị, tư tưởng toàn Tổng cục được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất, dân chủ. Công tác quân sự, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành kỷ luật, pháp luật được triển khai nghiêm túc, toàn diện.

Công tác xây dựng đảng bộ được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức được tăng cường, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng cao. Công tác hậu cần, kỹ thuật bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Sáu tháng cuối năm 2021, nhiệm vụ tiếp tục nặng nề, khẩn trương, Tổng cục II xác định tiếp tục giữ vững mối đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tổng hợp với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những kết quả nổi bật mà Tổng cục II đạt được. Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu toàn Tổng cục tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; các chỉ thị, hướng dẫn của trên, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng để có bước đột phá mới, chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021. Giữ vững trận địa chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng Tổng cục II vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, đẩy mạnh tự phê bình, phê bình, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh…

Tổng cục II luôn là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước
Bộ trưởng Phan Văn Giang gắn Huân chương lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục 25 (Tổng cục II).
Tổng cục II luôn là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước
Bộ trưởng Phan Văn Giang thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục 78 (Tổng cục II).

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục II, Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng bày tỏ niềm phấn khởi được đón đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị. Lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Tổng cục II nghiêm túc tiếp thu, quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, hứa đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục 78 (Tổng cục II); Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Cục 25 (Tổng cục II); Huân chương Chiến công hạng Nhất cho cá nhân đồng chí Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, Tổng cục trưởng Tổng cục II.