Chủ nhật,  28/11/2021

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bắc Sơn năm 2021: Thiết thực, bí mật, an toàn, hiệu quả

– Diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Bắc Sơn năm 2021 là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực công tác điều hành của cấp ủy, chính quyền; sự tham mưu, phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân và khả năng tổ chức chỉ huy, hiệp đồng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện.

Huyện Bắc Sơn là địa bàn có vị trí trọng yếu về mọi mặt, nhất là về chiến lược quốc phòng, an ninh của tỉnh. Năm 2021, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập KVPT tỉnh đã lựa chọn huyện Bắc Sơn là đơn vị tổ chức diễn tập KVPT đầu tiên trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngay khi có kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập KVPT huyện Bắc Sơn năm 2021, Huyện ủy, UBND huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc nhiệm vụ diễn tập đến toàn thể các cấp, các ngành của huyện để xây dựng ý chí quyết tâm, chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập với đề mục là “Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ” gắn với phòng, chống dịch COVID-19.

Lực lượng dự bị động viên huyện Bắc Sơn chuẩn bị nơi ở phục vụ diễn tập

Thượng tá Đổng Minh Khởi, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Từ nhiều tháng qua, Ban CHQS huyện đã phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện. Đồng thời, huy động lực lượng dân quân tự vệ tham gia ngày công lao động, xây dựng, củng cố giao thông hầm hào, trận địa và hầm ẩn nấp tại thao trường chiến đấu; tổ chức tiếp nhận và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ tham gia thực binh bắn đạn thật trong diễn tập.

Để thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức và nắm vững nguyên tắc về quy trình tiến hành, thực hiện công tác chuẩn bị diễn tập, BCĐ diễn tập tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng diễn tập theo phân cấp về tổ chức tác chiến phòng thủ huyện; xây dựng văn kiện diễn tập, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, năng lực tham mưu của các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện về diễn tập.

Thiếu tá Dương Xuân Nguyện, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bộ binh 7, Ban CHQS huyện Bắc Sơn cho biết: Đơn vị có nhiệm vụ tham gia diễn tập nội dung thực binh bắn đạn thật, chúng tôi đã tập trung huấn luyện cho lực lượng dự bị động viên nắm chắc các kỹ thuật tác chiến phòng thủ; sử dụng thành thạo súng máy phòng không, hỏa lực đánh trả, đẩy lùi các cuộc tiến công của địch, giữ vững trận địa theo đúng kịch bản cuộc diễn tập, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang thiết bị.

Là cơ quan thường trực, Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện và các phòng, ban, ngành tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập. Đồng thời, cơ quan quân sự huyện đã xây dựng ý định diễn tập KVPT huyện năm 2021 trình BCĐ diễn tập tỉnh phê chuẩn và triển khai công tác chuẩn bị đảm bảo phương châm “thiết thực, bí mật, an toàn, hiệu quả”. Đến nay, các hạng mục phục vụ công tác diễn tập đã hoàn thành 100% như: nâng cấp, đổ bê tông đường vào căn cứ chiến đấu với tổng chiều dài 2,3 km; san bãi đỗ xe diện tích 1.500 m2; khu vực đảm bảo hậu cần – kỹ thuật diện tích 1.800 m2; triển khai đường cơ động và bố trí trận địa súng máy phòng không 12,7mm…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT huyện Bắc Sơn khẳng định: Cuộc diễn tập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với các giải pháp thiết thực, đồng bộ. Hiện nay, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập KVPT huyện dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9/2021 đã cơ bản hoàn tất; hệ thống văn kiện, văn bản phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo diễn tập đã hoàn chỉnh, các công trình sở chỉ huy ở căn cứ chiến đấu giả định, thao trường thực binh đã sẵn sàng. Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc chủ động rà soát toàn diện mọi mặt, đảm bảo diễn tập theo đúng kế hoạch, kịch bản.

Với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm, trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này, huyện Bắc Sơn đã sẵn sàng bước vào cuộc diễn tập KVPT năm 2021. Tin chắc rằng, qua diễn tập sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Nhân dân trong xây dựng KVPT huyện Bắc Sơn vững chắc

ĐÌNH QUANG - HOÀNG HUẤN