Hai bên đã phối hợp luyện tập trao đổi thông tin, thông báo mục tiêu; ngăn chặn các hoạt động nghề cá bất hợp pháp; huấn luyện cờ tay, ánh đèn, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân Tây Thái Bình Dương (CUES).

Hoạt động tuần tra nhằm duy trì an ninh, trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Dịp này, Vùng 5 Hải quân đã tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác hải sản đúng pháp luật, tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam. Đơn vị cũng đã tặng 500 lá cờ Tổ quốc, 400 khẩu trang y tế, 200 chai nước sát khuẩn tay và 1.000 tờ rơi “Những điều cần biết khi đi biển” cho ngư dân”.

Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 44
Tàu hải quân Việt Nam-Thái Lan huấn luyện tìm kiếm cứu nạn.
Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 44
Tàu 264 trên tuyến tuần tra.
Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 44
Biên đội tàu 433, 542 của Hải quân Hoàng gia Thái Lan trên tuyến tuần tra.
Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 44
Nhân viên Tín hiệu Tàu 265 huấn luyện cờ tay với tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
Hải quân Việt Nam-Thái Lan tuần tra chung lần thứ 44
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân.