Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng và đại biểu cơ quan chức năng.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
Quang cảnh phiên họp. 

Tại phiên họp, các đồng chí thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đã cho ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; xem xét bỏ phiếu xét tặng Cờ Thi đua năm 2021; xem xét bỏ phiếu xét phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến đối với 7 tập thể.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
 Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 đánh giá, công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào Thi đua Quyết thắng diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với Phong trào Thi đua yêu nước ở các địa phương và các cuộc vận động của các cấp, các ngành với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Phong trào Thi đua Quyết thắng đã cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không ngừng khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ.

Quân đội luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Công tác khen thưởng, tuyên truyền về điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời. Công tác Thi đua-Khen thưởng đã tạo động lực quan trọng, trực tiếp góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và toàn quân vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Đại tướng Lương Cường chủ trì phiên họp cuối năm Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng
Các đại biểu tham dự phiên họp. 

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua-Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 và nhất trí cao với chủ đề của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022 là “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng” với tư tưởng chỉ đạo là: Giữ vững đoàn kết, đề cao mẫu mực, siết chặt kỷ cương, không ngừng linh hoạt, sáng tạo, thi đua Quyết thắng.

Phát biểu kết luận phiên họp, Đại tướng Lương Cường đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, phiên họp cơ bản hoàn thành nội dung đề ra. Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng văn bản của Cục Tuyên huấn-Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng.

Trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn của toàn quân, kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng, các dự thảo văn bản được xây dựng chặt chẽ, khoa học, công phu và có chất lượng cao. Các ý kiến phát biểu tại phiên họp tiếp tục bổ sung, nhấn mạnh, làm rõ hơn dự thảo báo cáo, bổ sung và đề nghị cân nhắc một số nội dung cụ thể. Trên cơ sở đó, Cơ quan Thường trực tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo tổng kết.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu, trên cơ sở kết quả đạt được ở tất cả các mặt công tác của toàn quân trong năm 2021, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát lại việc đề nghị biểu dương các cơ quan, đơn vị trong dự thảo báo cáo tổng kết.

Cơ quan Thường trực tiếp tục hoàn thiện nội dung đánh giá kết quả công tác Thi đua-Khen thưởng theo hướng tập trung làm nổi bật những mặt tốt, tích cực có tính biểu dương, khích lệ, động viên để làm lan tỏa, tạo khí thế mới trong cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Rà soát và làm sâu hơn, rõ hơn từng thành tố trong tư tưởng chỉ đạo công tác Thi đua- Khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022.