Thời gian qua, các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm toán, Bộ đội biên phòng (BĐBP), Cảnh sát biển đã khắc phục khó khăn, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương và thủ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Các cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao; lực lượng BĐBP, cảnh sát biển chủ động nắm tình hình biên giới, vùng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất các biện pháp đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trong Quân đội
Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Trong quý I năm 2022, các đơn vị BĐBP đã xác lập, đấu tranh thành công 19 chuyên án; chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 2.063 vụ với 4.596 đối tượng (trong đó, tội phạm ma tuý: 205 vụ/301 đối tượng; buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới: 496 vụ/328 đối tượng; xuất nhập cảnh trái phép: 1.036 vụ/3.387 đối tượng…). Lực lượng cảnh sát biển đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 222 vụ với 277 đối tượng tội phạm, vi phạm trên biển. Toàn ngành điều tra hình sự đã tiếp nhận, giải quyết 194 tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố 212 đối tượng. Các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và xử lý các vụ việc, vụ án, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận và biểu dương các cơ quan tư pháp, thanh tra, pháp chế, Ủy ban Kiểm tra, kiểm toán và lực lượng BĐBP, cảnh sát biển đã thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, làm tốt chức năng tham mưu giúp Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các mặt công tác.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được thực hiện theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, vi phạm tại các đơn vị. Thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải kiên quyết, triệt để trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xác minh, truy tố, xét xử, thi hành án; giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng và các vụ việc mới phát sinh. Các cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, an ninh đảm bảo hiệu quả, đúng hạn được giao; quá trình điều tra, truy tố, xét xử phải đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vùng cấm; tạo sự răn đe, giáo dục phòng ngừa chung, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật.